זכו במכרז: אלה החברות שיציעו הלוואות ל'מודרי אשראי'

הקרן למודרי אשראי יוצאת לדרך: החשב הכללי מודיע על בחירת זוכים במכרזים להפעלת הקרן | קבוצת פילת תהיה אמונה על שירותי הליווי הכלכלי המקצועיים למשפחות ויחידים המבקשים הלוואות בקר וקבוצת עוגן על מתן ההלוואות...