ערעור: “מסרו את בית הכנסת של ההקדש במתנה לעירייה”

ערעור שהוגש לבית הדין הרבני הגדול בירושלים מבקש לסכל את החלטת בית הדין הרבני האזורי בתל אביב שאישר הסכם בין עיריית תל אביב לבין ראשי בית הכנסת הגדול בעיר • במסגרת ההסכם שהוסדר, העירייה...