מה כולל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים?

ישראל עברה מהפכה בתחום הסדרת נותני השירותים הפיננסיים ואכיפתם וכיום המערכת הפיננסית הבלתי-מוסדית מציעה חלופה ראויה לשירותים הפיננסיים הממוסדים, הרבה בזכות השינויים החוקתיים שקרו בתחום הפיננסים וביניהם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים