רשות החשמל הכריעה: אלה הצרכנים שלא ינותקו מהחשמל

בתום עבודה מחקר מעמיקה ומאומצת שכללה שיתוף פעולה עם גופי רווחה שונים, מפרסמת רשות החשמל החלטת מדיניות בנוגע לניתוקי חשמל בקרב צרכנים במצב כלכלי ורפואי קשה |צרכנים בעלי חובות במצב כלכלי ורפואי קשה לא...