Inner 620/130

בלמ”ס מתעסקים עם הזבל שלכם

בואו נדבר קצת על פסולת. אנחנו כבני אדם מייצרים פסולת מסוגים שונים, התעשייה והמסחר מפיקים פסולת ואפילו עובדי ענף הבנייה מוצאים פסולת מתחת ידם. על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר, בשנת 2017 הסתכמה כמות...

חוקרי בנק ישראל: המלצה להשית מס על שימוש בכלים חד פעמיים

ככל שעולה רמת החיים ועולות ההכנסות של התושבים, כך גוברת כמות האשפה המיוצרת • כמות הפסולת העירונית לנפש בישראל היא בין הגבוהות במדינות המפותחות • מהו שיעור המיחזור במדינות אלו? • והאם הצרכנים החרדים...

לומדים מהבריטים: מיזם הסימביוזה רושם הצלחה

אחרי שהבריטים חסכו 300 מיליון ליש"ט ב-3 שנים גם במשרד הכלכלה הבינו שהזבל של מפעל אחד הוא הזהב של המפעל האחר• בתוך ארבעה חודשים בלבד: הצטרפו מעל 250 מפעלים, מופו יותר מ-1000 זרמי פסולות,...