שפת בהמות, חיות ועופות | מחקר: יש לפרות שפה משלהן

האם פרה שגועה בחוזקה מביעה משהו או שזהו אינסטיקנט טבעי שאינו מלמד על מצבה דבר? | שורה של חוקרים בחנה את סוגי הגעיות השונות ואת התקשורת שבין הפרות ברפת, מצאה אלו פרות תחרותיות יותר...

חלבת ומצאת: הפרה החולבת של הכלכלה הישראלית

התעשייה הלבנה, תעשיית החלב, שמכניסה מיליארדים לבעליה הסיניים או משקיעים מחו"ל, הייתה בימי קדם - די קרובים למעשה - בעלת ניחוח יהודי מובהק • רגע לפני 'חג החלב' הפיננסי של היצרניות, 'ביזנעס' סוקר, על...