כללי הזהב לפתיחת עסק חדש

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחצית מהעסקים שנפתחים בישראל נסגרים תוך חמש שנים וקרוב ל-20 אחוז מהעסקים נסגרים בשנה הראשונה.  הסביבה העסקית משתנה כל הזמן ודי שנתבונן על מה שקרה בגלים הראשונים של...