תקציב קמחא דפסחא אושר: ומה יעשו הזוגות הצעירים?

מעל מליון איש הנתמכים ע”י עמותות הרווחה ומקבלים את סלי המזון לקמחא דפסחא יזכו בו גם השנה • אך כמובן למרות אישור ועדת החריגים של משרד העבודה והרווחה לתקציב הקמחא דפסחא - לא ברור...

Inner 620/130

על מאפיות המצות להיכלל כמפעל חיוני גם בעת חירום

כשם שמפעלי מזון פועלים גם עתה וגם אם יוחל סגר מלא לשעת חירום כמפעלים חיוניים הרשאים לפעול, יש לכלול את מאפיות המצות ובעיקר מצות היד כ'מפעלים חיוניים' • גם את עמותות החסד המעניקות סלי...

קמחא דפסחא: הממשלה הזמנית תתמוך בעמותות?

מעל מליון איש נתמכים ע"י עמותות הרווחה ומקבלים את סלי המזון • בשנה האחרונה קוצץ התקציב לסל במחצית • פנייה לשרי האוצר והרווחה: כנסו בהקדם את ועדת החריגים לאשר את תקציב הקמחא דפסחא 

קמחא דפסחא מהמדינה: 12 ש”ח לכל נזקק

גם השנה משרד הרווחה פועל בשת"פ עם בתי אבות ברחבי הארץ לחופשה של חמישה ימים כדי שהקשישים הבודדים יחוגו את החג בחברת אנשים בגילם • מדיניות הקמחא דפסחא נותרה מצומצמת: רק 18 מיליון ש"ח...