משתלם לחברות ההיי טק לשלם שכר גבוה לירושלמים

בשורה לתעשייה בבירה: עליה משמעותית בביקוש לעובדים בשכר גבוה ובמספר הבקשות שהוגשו במקצה 4.18 לקליטת עובדות ועובדים בשכר גבוה, לשנת 2019 • כ-24  מיליוני ש"ח הקצתה הרשות להשקעות עבור העסקה של עובדות ועובדים בירושלים...