רצים לפיקדונות בגלל הריבית? כדאי שתהיו לקוחות גדולים

מניתוח שביצע בנק ישראל אודות הריבית שמעניקים הבנקים ללקוחות שסוגרים פיקדונות עולה, כי הבנקים מעדיפים בעיקר את הלקוחות הגדולים | מהעלייה נהנו בעיקר העסקים הגדולים, לקוחות עם היקף משמעותי, ורק מחצית מעליית הריבית התממשה...

בנק ישראל חשף את ריביות הבנקים על המשכנתאות

צעד נוסף לשקיפות צרכנית בסביבה פיננסית משתנה: בנק ישראל מפרסם את שיעורי הריביות של הלוואות המשכנתה בבנקים השונים | עוד הודיע בנק ישראל: זו תמונת המצב ביישום היעדים שהציב הנגיד בדיון עם מנכ"לי הבנקים בנושא...

סמוטריץ' תוקף בוועדת הכספים: "התנהלות הבנקים שערורייתית"

ועדת הכספים דנה בנושא שיעור הריבית על הלוואות לדיור | בעיקר, דנו הח"כים בריבית המשתלמת על-ידי הבנקים על כספים המופקדים בחשבונות עו"ש ובפיקדונות | בדיון השתתף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שאמר: "אנחנו מחפשים את...

הנגיד למנהלי הבנקים: מצפה שתתנו ריבית על העו"ש

כצפוי, מאז החלו העלאות הריבית בשנה שעברה הבנקים מגלגלים באופן חלקי ביותר את הריבית על הפיקדונות, כאשר יתרות חובה והלוואות זוכות לגבייה מלאה | לאור זאת, נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, זימן ללשכתו...