Inner 620/130

ועדת הכספים: ביקורת על הריבית, הצע"ח להוזלת המשכנתאות

בהשתתפות הנגיד: ועדת הכספים דנה ביוקר המחיה בישראל ועליית הריבית הבאה | הנגיד: "לא נותרה ברירה מול האינפלציה" | בסיום הדיון ביקש יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני מיועמ"ש הוועדה לבדוק האם ניתן לבלום בחקיקה...

עלייה של 0.25% בינואר

במבט קדימה, אנו מעריכים כי תהליך העלאת הריבית יימשך בחודשים הקרובים | בהחלטת הריבית הקרובה, בתחילת חודש ינואר, הריבית צפויה לעלות לרמה של 3.5%

הרגל יורדת מהבלמים: בנק ישראל העלה את הריבית ל-3.5%

המגזר העסקי בתגובה להעלאת הריבית: "לצד המחיר הכבד של העלאת ריבית בשיעור כה גבוה  – בעלויות האשראי, בנטל על העסקים והאטת המשק, הנקודה הבעייתית ביותר בהתנהלות בנק ישראל אינה רק בשיעור עליית ריבית אלא...

ההערכה להעלאה ב-0.75% מתחזקת

בניגוד למה שאנו רואים בארה"ב, קצב האינפלציה השנתי כאן עוד לא הגיעה לשיאו | יחד עם העדויות האחרונות להאצה נוספת בשכר העבודה במשק הישראלי, וזאת ביחד עם העובדה שבארה"ב, בבריטניה ובגוש האירו העלו את...

האינפלציה בארה"ב התמתנה, הדולר נסוג בחדות

ביוני האחרון, כשהאינפלציה בארה"ב שברה שיא של 40 שנה, הצפי להעלאות ריבית חזקות וחדות הוביל את השווקים לתגובות בהתאם | בסופ"ש האחרון, עם פרסום נתוני המדדים העדכניים, העלייה התמתנה והצפי להעלאות ריבית משמעותיות -...

מה יעשה שר האוצר החדש?

כמות הכסף במשק תומכת בירידה חדה של האינפלציה: העוגה אותה עוגה, רק החלוקה תשתנה | לכן, שר האוצר החדש לא ממש יוכל לבצע שינויים מרחיקי לכת. מקסימום לחלק את העוגה מחדש | ובארה"ב: פאוול...
Inner 620/130

הריבית תגיע בקרוב ל-3.5%

הנתונים במשק ממשיכים להפגין התרחבות בפעילות, למעט בסחר החוץ | אנו מעריכים שהריבית של בנק ישראל תגיע בחודשים הקרובים ל-3.5% | בנק ישראל פועל לספוג כספים נזילים מהמערכת הפיננסית | גידול חד בהנפקות המק"מ צפוי לסייע בהיפוך...