Inner 620/130

פרויקט 'נופית': רכסים תשולב במיזם התחבורה הצפוני הגדול

פרויקט נופית יוצא לדרך בהיקף כולל של  כ-7 מיליארד שקל: פרויקט הרכבת הקלה חיפה-נצרת כולל תכנון והקמת רכבת קלה אזורית שתשרת את תושבי הצפון ותחבר את גושי ההתיישבות במטרופולין חיפה וגוש נוף הגליל –...