יום שישי יהפוך ליום מסחר בבורסה לניירות ערך?

לקראת שינוי ימי המסחר בישראל? הבורסה לניירות ערך מפרסמת קול קורא לציבור בנושא הוספת יום שישי כיום מסחר, לשם התאמת ימי המסחר לסטנדרט המקובל בשווקי העולם | המהלך נעשה בשיתוף ובתיאום עם רשות ניירות...