2022: עלייה בשכר הממוצע במשק || וכמה זה יוצא בפועל?

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,120 ש"ח, עלייה של 2.8% לעומת שנת 2021 (11,795 ש"ח) |  אולם בפועל, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה רק 10,858...

המשכורת שלכם לא עלתה? השכר הממוצע במשק – בעלייה

השכר הממוצע למשרת שכיר באוגוסט (במחירים שוטפים) היה 12,258 ש"ח, עלייה של 4.0% לעומת אוגוסט 2021, אז עמד השכר על 11,784 ש"ח | השכר הממוצע לשכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה...

למ"ס: השכר הממוצע טיפס ב-2.9% בחודש ספטמבר

הלמ"ס מפרסמת את השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים | בחודש ספטמבר 2021 עמד השכר הממוצע ברוטו על 11,667 ש"ח במחירים קבועים - עלייה של 2.9%, ואילו במחירים שוטפים (בניכוי מדד המחירים...

ב-12 חודש: השכר הממוצע לשכירים זינק בכ-17%

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,740 ש"ח, עלייה של 17.1% לעומת מרץ 2020 (10,881 ש"ח) ועלייה של 5.5% לעומת פברואר 2021 (12,079 ש"ח) • המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, והשכר...

למרות הקורונה: פחות עובדים, מרוויחים יותר

השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2020 עלה ב-10% מול חודש מרץ • זאת למרות שכ-236 אלף עובדים עדיין לא חזרו למעגל העבודה • ואיזה ענף רשם את ההתאוששות המהירה...