דירה ב-800 אלף שקל || זו תכנית הנדל"ן החדשה שאושרה ל-2024

מה כוללת תכנית הנדל"ן לשנת 2024 בהיקף של 2.5 מיליארד שקלים שאותה אישרה הממשלה היום? | במסגרת התכנית החדשה: תכנית 'דירה ב 800,000 ש"ח', הגדלת מכסת העובדים הזרים, הכנסת חברות ביצוע חדשות, קיצור הלכי ביורוקרטיה,...

ב-45 יום האחרונים של השנה: תקציב 2023 יעבור מקצה תיקונים

תקציב מתוקן מהיר לסוף שנת 2023: תקציב המלחמה האזרחי ימומן מהגדלת גירעון, ניתוב כספים מהוצאות הממשלה במשרדים וקיצוץ בהסכמים הקואליציוניים | התקציב יובא בהקדם האפשרי לאישור הממשלה והכנסת ולאחר מכן תחל העבודה על תקציב...

המצב המלחמתי משנה סדרי שגרה – הבירוקרטיה תמתין בצד

מינימום בירוקרטיה, מקסימום הקלה - מנגנון פישוט תהליכים ושחרור התקציבים לאזרחי ישראל: שר האוצר מקים צוות משימה מיוחד בראשות מנכ״ל משרד האוצר לניהול תקציב המלחמה | עם זאת, סדרי העבודה מתייחסים לתקציב האזרחי הנגזר...

פק"מ בנקאי? אולי תשקלו השקעה בקרנות הכספיות

משרד האוצר ורשות ניירות ערך מקדמים צעד משמעותי להגברת התחרות על פיקדונות משקי הבית | באמצעות מכשיר ייעודי בשוק ההון, יונגשו הקרנות הכספיות לציבור הרחב, וכך יוכלו משקי הבית ליהנות מריבית גבוהה על הפיקדונות...