בג"ץ: הותמ"ל רשאית לתכנון אזורי תעשייה ותעסוקה

הוועדה פעלה כחוק: אין מניעה לותמ"ל להוסיף לתוכניות שכונות מגורים גם שטחי תעסוקה ותעשייה המניבים ארנונה גבוהה יותר משטחי מגורים • בג"ץ החזיר את הדיון לגבולות המחלוקת בין יישובים - שתידון בביהמ"ש האזורי