מצטייני נשיא: חרדים בעלי תואר ראשון ושני

בטקס מצטייני נשיא של האוניברסיטה הפתוחה הפתיעו סטודנטים חרדים במספרם הגבוה: פי שלושה משיעורם באוניברסיטה * בין מקבלי אות ההצטיינות: חרדיות שקיבלו תואר בפסיכולוגיה, חרדי שקיבל תואר במדעי המחשב * נתונים מרשימים במוסד הגדול...