Inner 620/130

תזכורת לממשלה ללא חרדים: 'מחיר למשתכן' הישנה

האם אנו לקראת חזרת 'מחיר למשתכן' במתכונת הישנה - שבה מרבית החרדים יהיו חסומים בגלל 'מיצוי כושר ההשתכרות', מבחן הכנסות וניקוד לפי מספר ילדים שמוגבל עד שלשה ילדים - כששירות צבאי מזכה ביותר ניקוד?...

העירייה סימנה מראש את אופי הזוכים ב'מחיר למשתכן'?

במטרה סמויה לשמור על צפון ב"ב חרדית - עיריית בני ברק קוראת לציבור: הירשמו ל'מחיר למשתכן' • במודעה שפורסמה קובעת העירייה: "צפון ב"ב תהיה שכונה תורנית בחותם המיוחד של עיר התורה והחסידות"

מחיר למשתכן: המדריך לזוכה הנבוך

זכיתם בדירה ב'מחיר למשתכן'? זו ההזדמנות שלכם ללמוד על רגל אחת את התהליך שמצפה לכם עד שהדירה תירשם על שמכם מול הקבלן • כמה זמן יעמוד לרשותכם בבחירות הדירות, ומי בוחר בפועל את הדירות...