תקציב טוב? כך יודרו החרדים מנקודות הזכאות למשכנתא

עוד גזירה: לחרדים יהיה קשה עוד יותר מהיום להוציא משכנתא | הפגיעה הראשונה: מיצוי כושר ההשתכרות שמוחק את ההקלה למשפחות ברוכות | הפגיעה השניה: הגבלת הלוואות הדיור לזכאים, לדירות עד שני מיליון שקלים |...

מה ירוויח שוק הדיור מהתקציב? | כל חדשות הנדל”ן

שר האוצר ושר הבינוי והשיכון סיכמו על תוספות לתחומי הדיור הציבורי וההתחדשות העירונית | רמ"י משווקת 3 מגרשי תעסוקה גדולים - על פני 66 דונם - באור יהודה | מטרופוליס תבצע 'פינוי בינוי' בהרצליה...

הממשלה אישרה את הצעת התקציב ל-2021 ו-2022

הממשלה אישרה את הצעת האוצר לתקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2021-2022 • תקציב המדינה לשנת 2021 יעמוד על כ-432.5 מיליארד שקל וב-2022 על כ-452.5 מיליארד שקל • בשנת 2021 יעמוד הגירעון על  6.8% וב-2022...

חלק מדיוני התקציב: הטבות המס ליישובים בדרך לפתרון קבע

במהלך דיון המשך בוועדת הכספים לעניין פקיעת הוראת המעבר המעגנת הטבות המס לעשרות ישובים בצפון ובדרום, ציין נציג שר המשפטים כי הכוונה היא לקדם פתרון קבוע במסגרת דיוני תקציב המדינה הקרבים • עוד עלה...

בדרך לתקציב: כל הרפורמות המדוברות בסל אחד

שלב נוסף בדרך לאישור התקציב: משרד האוצר הציג בפני רה"מ נפתלי בנט את השינויים המבניים המתלווים לתוכנית הכלכלית לשנים 2021-2022 • בין היתר, רפורמות שחלקן הגדול אינן מעשיות או יזכו להתנגדות אם בכנסת ואם...

הנגיד בוועדת הכספים: “אין חשש להתפרצות אינפלציונית”

פרופסור אמיר ירון הציג כי האינפלציה בישראל נמוכה לעומת מדינות מפותחות והעריך שרוב מרכיביה זמניים • עוד העריך ירון כי החזרה לשיעורי אבטלה שקדמו למשבר תארך זמן, והציג נתונים מעודדים בנוגע למצב העסקים הקטנים...

החשכ”ל: צופה עלייה בהכנסות ב-2021

החשב הכללי בדיון ועדת הכספים: "חוזה עדכון כלפי מעלה לתחזית ההכנסות לשנת 2021" • במסגרת סקירה בפני ועדת הכספים הזמנית, העריך החשכ"ל, יהלי רוטנברג כי מספר המובטלים בהגדרה המקובלת עומד על כ-200 אלף איש, וציין...

בנק ישראל ממליץ: להעלות מסים בתקציב 2023

אחרי ששר האוצר הצהיר כי לא יעלה מסים, בנק ישראל מציג תכנית שמתנגשת עם תכנית העבודה של אביגדור ליברמן • התכנית הכלכלית שהגיש בנק ישראל כוללת ארבעה סעיפים מרכזיים להאצת הצמיחה, עידוד הפריון בשוק...

ישיבת תקציב ראשונה באוצר: “לא באתי לחלק מתנות”

"מה שצפוי להעסיק אותנו במיוחד זו עליית המחירים החדה במחירי הפירות והירקות, העלייה המדאיגה במחירי הדיור והתייקרות המוצרים שנמצאים תחת פיקוח. שנת 2022 תוקדש לייצוב המשק" • שר האוצר, אביגדור ליברמן, נפגש הבוקר עם...