ממונה התקציבים באוצר: עלות הלחימה – כ-190 מיליארד ש'

הממונה על התקציבים באוצר, יוגב גרדוס הציג בוועדת הכספים הערכה לפיה השפעת הלחימה לשנים 2023-2024 יהיו בחלוקה הבאה: עלויות לחימה כ-110 מיליארד ₪, אובדן הכנסות מעל 45 מיליארד ₪, עלויות קרן פיצויים 10 מיליארד...

תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית ל-2023-2024 אושרו בכנסת

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית ל2023-2024 | בין הצעדים שאושרו: קבלת אישור מרשות המסים בהנפקת חשבוניות באופן מדורג, אפליקציות להעברות כספים בין אנשים יחויבו להעביר כספים גם לאפליקציות מתחרות,...

משרד השיכון: הרבה יותר הכנסות, הרבה פחות השקעה בדיור

ניתוח תקציב משרד הבינוי והשיכון: השקעות המדינה בדיור נמוכות, הכנסות המדינה מנדל"ן גבוהות | הירידה החדה בתקציב המשכנתאות המסובסדות | בשנת 2021, זינוק שיא בהכנסות המדינה מנדל"ן | הסיוע בשכר דירה: התקציב עולה, הסיוע...

ועדת הכלכלה: רק מיליארד שקלים יושקעו בצמתים מסוכנים?

משרד התחבורה בוועדת הכלכלה: משקיעים מיליארד שקל בבטיחות בצמתים מסוכנים בתקציב הקרוב | היו"ר ביטן: מיליארד זה לא מספיק | הודיע כי יכנס את הוועדה שוב לדיון בנושא תכניות הפיתוח של משרד התחבורה מיד...