משנה אסטרטגיה: ISS הדנית תמכור את השלוחה בישראל

ISS העולמית פורשת מפעילותה בישראל לאחר שקיבלה החלטה אסטרטגית למכור חלקים מנכסיה • תיפרד מנקודות עוגן ב-13 מדינות • ל'ביזנעס' נודע כי החברה לא תפסיק את פעילותה ועובדיה יישארו מוגנים בכל עסקה עתידית