אושר: פטור מרישיון לנותני אשראי לא צרכני

בהוראת שעה, החליטה ועדת הכספים: פטור מחובת רישוי לגופים המעניקים אשראי לא צרכני או שירותים פיננסיים

בנק ישראל. צילום: מרים אלסטר | פלאש 90

ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (ג') את 'תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסים מוסדרים)(פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה)'. התקנות נועדו לתת פטור מחובת רישוי לשורה של גופים המעניקים אשראי לא צרכני או שירותים פיננסיים. הפטור ניתן מכיוון שמדובר בגופים עסקיים שאינם מעניקים אשראי צרכני ולכן הם אינם נדרשים בקבלת רישיון מהמפקח על שירותים פיננסים מוסדרים.

לפי התקנות, הפטור מחובת הרישוי יינתן לבנקים זרים במדינות החברות בארגון ה-OECD, זאת מאחר והם מפוקחים בהתאם לכללים בכל מדינה. בנוסף הפטור יינתן גם לתאגידים למתן אשראי שאינו צרכני הנמצאים בבעלות בנקים זרים במדינות החברות בארגון ה-OECD וכן לתאגידים מוכרים במדינות ה- OECD בעלי רישיון לעסוק בביטוח במדינה החברה בארגון לעניין מתן אשראי, ושאינם עוסקים במתן אשראי צרכני בישראל.

250/200 סייד בר + קובייה

כמו כן יוענק פטור לגופים העוסקים במתן אשראי במסגרת שוק משוכלל, מחשש שחובת רישוי עליהם תכבדי על הפעילות השוטפת של השוק, מבלי שיש לכך הצדקה בחוק.

בנוסף ייתנן פטור לאגודות שסווגו ע"י רשם העמותות כמושב עובדים או ככפר שיתופי, הדומים לאלו הפטורים לפי החוק, ופועלים על בסיס שותפות כלכלית בכל הנוגע למתן אשראי. כן יינתן פטור לגופים שבהם העיסוק במתן שירות בנכס פיננסי הינו חלק שולי בעיסוקם, אך מהווה חלק מהשירות שהם נותנים. לדוגמא ניהול חשבון נאמנות בידי עורך דין או רואה חשבון ללקוחותיהם או עסקאות המרת מטבע לעובדים זרים בבתי מלון בהם הם לנים.

ועדת הכספים קיימה מספר דיונים במהלכם לובנו מספר מחלוקות לעניין התקנות וכן הבהרות שביקשה הוועדה, בפתח הדיון היום הודיע יואב גפני, סגן הממונה על שוק ההון כי מספר נושאים שנותרו ובמרכזם מחלוקת עם בנק ישראל לעניין הגדרות רישוי לובנו והצדדים הגיעו להסכמות.

התקנות שהינן במסגרת הוראת שעה יהיו בתוקף עד סוף שנת 2019.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה