'אלוני חץ' תקים מגדל משרדים בכ-920 מיליון דולר

'אלוני חץ' תקים בשיתוף עם בעל מקרקעין בבוסטון מגדל משרדים שבנייתו תסתיים ב-2023 • המגדל ישתרע על פני כ-88 אלף מ"ר היקף העסקה המוערך כיום, ינוע בין 900 ל-920 מיליון דולר

אילוסטרציה: מגדלי טראמפ בניו-יורק | צילום: pio3, שאטרסטוק

'אלוני חץ' דווחה כי בהמשך להחלטת דירקטוריון Carr להרחיב את פעילותה לבוסטון, התקשרה Carr בהסכם עם שותף מקומי לרכישה מותנית של מחצית מהזכויות במקרקעין אשר בבעלות השותף בעיר בוסטון – החברות צפויות להקים מגדל משרדים בשם One Congress בשטח של כ-88 אלף מ"ר.

Carr והשותף יובילו במשותף את תהליך הפיתוח, ניהול הבינוי וההשכרה של המגדל האמור. שני הצדדים מעריכים כי סך עלות הפרויקט המשוערת הנה בין 900 ל-920 מיליון דולר. מועד ה-Closing הצפוי של של העסקה הנו במהלך הרבעון השני של 2019. במידה והעסקה תיסגר במועד המתוכנן, Carr מעריכה שבניית המגדל תסתיים בשנת 2023.

עד למועד העברת הזכויות לעסקה המשותפת, תשקיע Carr בקידום הפרויקט סך חזוי של עד 37 מיליון דולר להמשך מימון עלויות התכנון המפורט, תשלומי אגרות פיתוח ותשלומים נדרשים לפינויים של שוכרים קיימים במתחם הנוכחי. בהתאם להסכם, השותף יעביר לעסקה המשותפת את הזכויות להקמת המגדל, לפי שווי כולל של 107 מיליון דולר, כשהם נקיים מכל חוב או שיעבוד לצד ג’, כאשר במועד הנ"ל תשלם Carr לשותף את יתרת חלקה בתמורה (מעבר להשקעות שתבצע Carr עבור העסקה המשותפת) בסך של כ-35 מיליון דולר, באופן שלאחר הרכישה יחזיקו הצדדים בחלקים שווים בעסקה המשותפת.

השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, לרבות השכרות מראש של לא פחות מ-30% משטחי הפרויקט, תקציב סופי מאושר להקמה והתחייבות מבנק למימון 40% מתקציב הפרויקט. ל-Carr זכות לסגת מהעסקה, בתמורה להחזר מלוא השקעתה בפרויקט, כל עוד לא הושלמו התנאים המתלים כאמור.

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ: "עסקה זו מהווה אבן דרך משמעותית בהתפחותה העסקית של Carr אשר באה אחרי תהליך בחינה ארוך ומסודר של שוק המשרדים בבוסטון. אנו מאמינים מאד בפוטנציאל הטמון בשוק המשרדים בעיר בכלל ובפרויקט זה בפרט וצופים כי עסקה זו תהווה דריסת רגל ראשונה ומשמעותית של Carr בבוסטון. נכס זה צפוי להיות מהבולטים בעיר לאחר השלמתו כאשר במקביל, Carr תמשיך לפעול לאיתורם של נכסים מניבים נוספים בבוסטון".

כתיבת תגובה