אלקין מקדם הגבלת הצמדה של מחירי הדירות במכרזים באופן מידי

ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, לתיקון 9 לחוק המכר | התיקון צפוי לחסוך לרוכשי הדירות עד מאות אלפי שקלים | בשבוע הבא תעלה לאישור במועצת רמ"י הגבלת ההצמדה במכרזי המדינה למחיר מטרה באופן מיידי | המשמעות: כל יזם או קבלן שייגשו למכרזים לאחר האישור במועצה יחוייבו לעמוד בתנאי זה

זאב אלקין | צילום: סיון שחור, ענבה, לע"מ

ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, לתיקון 9 לחוק המכר.

 תיקון החוק אושר לאחר עבודת עומק שבוצעה במשרד הבינוי והשיכון בחצי השנה האחרונה. חוקי המכר עוסקים בפער הכוחות הגדול שבין מוכרי דירות לרוכשים – דבר שאינו מאפשר שוק חופשי משוכלל. עדכון החוק נעשה על מנת לצמצם את פערי הכוחות תוך קביעת כללי משחק הוגנים לכל הצדדים. ההצמדה של מחיר הדירה תיעשה לחלק הרלוונטי בלבד ועד לתאריך החוזי, הפיצוי בגין איחורים יגיע לרוכשים בזמן ובלי תירוצים ושכר הטרחה של עורך הדין של היזם – ישולם על ידו בלבד.

250/200 סייד בר + קובייה

בשבוע הבא תעלה לאישור במועצת רמ"י הגבלת ההצמדה במכרזי המדינה למחיר מטרה באופן מיידי. ולמעשה, כל יזם/קבלן שייגש למכרזים לאחר האישור מועצת רמ"י יחוייב לעמוד בתנאי זה.

בנוסף, כחלק מתהליך מקיף במשרד הבינוי והשיכון, הוקם לאחרונה במשרד האגף להגנה על רוכשי הדירות, האגף הוקם במטרה לתת מענה לפניות רבות שמגיעות למשרד מרוכשי דירות לפני, תוך כדי ואחרי ביצוע רכישת הדירה לקבלת מידע על זכויתיהם ושאלות לגבי מה מגדיר החוק. האגף זמין לפניות באפליקציית וואטספ, דואר אלקטרוני וטופס פניה באתר.

עיקרי הנושאים שאושרו היום בתיקון 9 לחוק המכר;

הגבלת הצמדת מחירי הדירות – נכון להיום, מוכרים רבים נוהגים להצמיד את מחיר הדירה, ממועד כריתת ההסכם לרכישתה ועד מועד השלמת התשלומים למדד תשומות הבניה, וזאת על אף שחלק מהותי ממחיר הדירה מורכב מקרקע ורכיבים נוספים שאינם מושפעים בפועל מעליית מדד תשומות הבניה.

מדד תשומות הבניה נתון לתנודות גדולות הרבה יותר ממדדים אחרים מקובלים בשוק. הדבר יוצר אי ודאות לרוכשי הדירות אשר מקבלים החלטות תוך לקיחת סיכון משמעותי כי המדד יעלה בצורה אגרסיבית. הדבר גם מאיין את היכולת של רוכשים להיערך ללקיחת משכנתאות והלוואות לצורך רכישת הדירה, שכן בפועל מחיר הדירה במועד לקיחת המשכנתא עשוי להיות נמוך משמעותית מהמחיר שישולם בפועל.

בנוסף, בעולם של עלייה במדד תשומות הבניה, נוצר ליזמים תמריץ שלישי לספק את הדירה במועד. מוצע להגביל את ההצמדה למדד תשומות הבניה לרכיב הבנייה בלבד. כמו כן, מוצע לקבוע כי הצמדת התשלומים תהא רק עד למועד התשלום, בהתאם למצוין בחוזה.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה – החוק מטיל את האחריות לתשלום פיצוי בגין איחור במסירה באופן בלעדי על המוכר אך אם האיחור נובע מנסיבות שאינן בשליטת המוכר הוא אינו נדרש לשלם את הפיצוי. מנגנון זה יוצר מאזן כוחות לא מאוזן שכן לרוכש יכולת התנגדות מוגבלת וגם היא באה לידי ביטוי רק באפשרות של הליכים משפטיים ממושכים.

הפרקטיקה לפיה מוכרי הדירות עושים שימוש נרחב בסעיף ה"פטור" וזאת למרות שטענות הנוגעות לנסיבות שאינן בשליטת המוכר נפסלת לרוב בבתי המשפט. על כן, סעיף הפיצויים אינו ממומש בצורה מיטבית בישראל.

הצעת חוק זו משנה את סעיף ה"פטור" כך שהמוכר לא יידרש לשאת בפיצוי בגין איחור במסירה רק במקרה של איחור אשר נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הרוכש בלבד.

איסור גביית הוצאות משפטיות – כיום, ניתן לגבות מרוכש דירה, בנפרד ממחיר הדירה, תשלום בגין הוצאות משפטיות המשולמות ישירות לעורך דין מטעם המוכר. הסכום מוגבל לסך של 5,114 ₪.

בהתאם לתיקון המוצע, מוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכר טרחה לעורך דין מעבר לעלות הדירה עצמה.

Inner article

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "אישור התיקון לחוק המכר היום, בא לתקן עוול של שנים רבות.  אמנם, אני מבין את החששות של הקבלנים, צריך לזכור כי בכל תיקון חקיקה שמשנה מצב קיים, ישנם חבלי לידה, אך הצורך להביא לרוכשי הדירות שקיפות, וודאות וכן – גם הורדת מחירים, הוא מהותי ביותר. חקיקה זו עתידה להביא ליציבות לכלל העוסקים בענף. ולכן כבר הנחיתי את גורמי המקצוע במשרד וברמ"י לפעול להכנסה באופן מיידי את  התיקון לחוק מכרזי מחיר מטרה שייצאו למכרזים הקרובים".

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "המהלכים שהותנעו היום, עם אישור תיקון חוק המכר, הינם תיקונים מתבקשים. יצירה של שוק רכישה בטוח, בפרט בעסקאות נדל"ן, שהן בין העסקאות הגדולות והמשמעותיות ביותר אותן יבצעו רוב תושבי המדינה – משמעה שמירה על שוק יציב, שמאפשר שגשוג לשותפים בו".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "אלקין מקדם הגבלת הצמדה של מחירי הדירות במכרזים באופן מידי"

  1. במקום שהמדינה תוריד את מחיר הקרקע שקבלה חינם במלחמות שהורינו נלחמו
    וכן הורדת מיסוי לקבלן ומעמ

    המדינה גיבורה רק על הקבלן שישלם את עלית הברזל והבטון ולא יקבל תוספת מדד שעולה רק בעקבות הברזל והבטון

כתיבת תגובה