פסק דין תקדימי: בגלל עומסי התנועה עצר ביהמ"ש תוכנית מתאר בהוד השרון

בעקבות עתירת התושבים  והטיעונים שהעלו בנושא תשתיות התחבורה ניתן צו ביניים המורה שלא לתת תוקף לתוכנית המתאר של העיר עד לברור העתירה.

הוד השרון shutterstock

בעקבות עתירה של תושבי הוד השרון, בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז מרכז נתן צו ביניים המורה שלא לתת תוקף לתוכנית המתאר של הוד השרון עד להחלטת בית המשפט בעתירה שהוגשה על ידי התושבים.

בנימוקיה ציינה השופטת ורדה מרוז שדנה בעתירת התושבים כי " במהלך הדיון התגבשה סוגיה אחת ברורה הנדרשת להכרעה וזאת מבלי להקל ראש ביתר הסוגיות, והיא שאלת המענה התחבורתי המצוי בלב תוכנית המתאר הכוללנית. מדובר בסוגיה בעלת משקל, הגם שאיני קובעת עמדה באשר להכרעתה. ….  כך או כך סבורני כי קמה תשתית מתאימה למתן צו ביניים עד למתן פסק דין בעתירה… ראוי לציין כי אישור התכנית מתווה את גורלה של העיר לשנים רבות ועל כן, עיכוב של חודשים ספורים אינו בעל משקל קריטי כפי שהוצג על ידי ב"כ המשיבים".

מאות תושבי הוד השרון הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בלוד על החלטתה של יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז לדחות את בקשתם לערור לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. בקשת הרשות לערור הוגשה על ידי התושבים לאחר שוועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית החליטה לאשר את תוכנית המתאר של הוד השרון  ( תוכנית הר/2050 ) תוך דחיית עיקר ההתנגדויות שהגישו התושבים. את העתירה המנהלית הגישו בשם התושבים עוה"ד ענת בירן אפרת לרנר ואינה טל.

התושבים טענו בעתירה כי תוכנית המתאר מתווה את התכנון של העיר הוד השרון לעשורים הקרובים ומוסיפה עשרות אלפי יחידות דיור , מפאת היקפה של התוכנית והשלכותיה על עתידה של עיר שלמה ותושביה ולאור העובדה שהוגשו לתוכנית כ- 1800 התנגדויות של תושבים שרובן המכריע לא נידון, ההחלטה שלא לאפשר להם לערור למועצת הארצית לתכנון איננה סבירה " החלטת יו"ר הוועדה , אשר הלכה למעשה ' מאשררת' את החלטת הועדה המחוזית שבראשותה היא יושבת כיום, מרוקנת מתוכן את ההליך של בקשת רשות ערר למועצה הארצית"

התושבים טענו עוד כי תוכנית המתאר הינה תוכנית הרסנית לעיר שהתקבלה ללא הפעלת שיקול דעת ללא תהליך חוקי של שיתוף הציבור, ללא בחינת חלופות ולמעשה היא מציפה את העיר בשכונות חדשות בטכניקה אנטי תכנונית " על בסיס מקום פנוי" תוך ניצול פלטפורמה של תוכנית מתאר כוללנית כדי לשחרר כמה שיותר קרקעות חקלאיות לבניה ולהעשיר את בעליהן של אותן קרקעות על חשבון פגיעה בתושבים הקיימים.

בעתירה מפרטים התושבים את המחסור במתן מענה לפקקים שכבר עכשיו מאפיינים את העיר, באי מתן מענה לפתרונות תחבורה ציבורית ובהעדר קשר בין התקדמות התכנון ובין מתן הפתרון התחבורתי.

עוד נטען כי לאחר הגשת ההתנגדויות על ידי התושבים, הועדה המקומית המליצה לקבל חלק נכבד מטענות המתנגדים ואילו הועדה המחוזית התעלמה גם מהמלצות הועדה המקומית ובסופו של דבר דחתה את רובן המכריע של טענות התושבים בנימוקים כלליים ועמומים, ללא התמודדות עניינית ומבלי למנות חוקר.

כתיבת תגובה