בנק נוסף ואגודת אשראי חדשים בדרך לישראל

הדרך לבנק חדש נסללת: נבחרה זוכה במענק להקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים • ‘טאטא’ ההודית תקים את השירות • תקבל עד כ-200 מיליון שקלים עבור הפיתוח

בנק ישראל | צילום: shutterstock

חברת “TCS” נבחרה כספק הזוכה לקבלת מענק ממשרד האוצר לצורך הקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים. החברה, שתהיה מחויבת להציע את שירותי הלשכה לכלל הגופים הפיננסיים שיהיו מעוניינים בכך, חתמה כבר עתה על הסכם לאספקת שירותי מחשוב לקבוצת ‘מריוס נכט’ אשר עתידה להקים בנק חדש ולקבוצת ‘אופק’ אשר עתידה להקים אגודת אשראי.

עצם החתימה האמורה מהווה צעד משמעותי בדרך להקמת אגודת אשראי ובנק חדשים

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

חברת ‘TCS’ היא חברה-בת של תאגיד ‘טאטא’ ההודי. החברה עוסקת בטכנולוגיות מידע, ומתמחה בתחום השירותים, הפיתוח והתחזוקה של מערכות תוכנה וחומרה.

מהלך זה קודם במסגרת יישום הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית בישראל, והוא מצטרף למספר רב של צעדים להגברת התחרות אשר נקטו משרד האוצר ובנק ישראל בשנים האחרונות.

המענק מוזיל באופן ניכר את עלות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת לבנק חדש, ובכך מביא להסרת אחד מחסמי הכניסה המשמעותיים ביותר לשחקנים חדשים בתחום הבנקאות, חסם המחשוב. כתנאי לקבלת המענק מהמדינה, הלשכה מחויבת להציע שירותים לכל שחקן פיננסי אשר ירצה בעתיד להשתמש בשירותיה, וצפויה להוזיל משמעותית את עלויות המחשוב לשחקנים פיננסים שיצטרפו ללשכה.

בשלב הראשון תקבל TCS, בכפוף לעמידה באבני הדרך, מענק של 105 מיליון ש”ח. יצוין כי במסגרת הכללים למתן המענק ישנו תמריץ לספק הזוכה לחתום עם גופים פיננסיים נוספים על הסכם לאספקת שירותי מחשוב, שכן כך יגדל המענק עד לסכום מקסימלי של 200 מיליון ₪.

שר האוצר, משה כחלון: “זהו יום גדול לקידום התחרות בבנקאות, לאחר עשרות שנים שלא קם בנק חדש בישראל. כעת משהסרנו את אחד החסמים המרכזיים לכניסת מתחרה, אני בטוח שנתחיל לראות תחרות על משקי הבית והעסקים הקטנים”.

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר: “הקמת לשכת מחשוב היא צעד משמעותי לקידום התחרות בתחומי הבנקאות בישראל”.

יוגב גרדוס, סגן הממונה על התקציבים ויו”ר הצוות המקצועי שגיבש את הכללים למתן המענק: “אני שמח שהצלחנו להסיר את אחד מחסמי הכניסה המשמעותיים ביותר למערכת הבנקאית, ומאמין שהצעד יסייע לכניסת שחקנים לענף וליצירת שוק בנקאי תחרותי לטובת הצרכנים בישראל”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה