בקרוב: שורת הקלות לקרנות החוץ שייסחרו בבורסה בת”א

ועדת הכספים אישרה תיקון תקנות שיאפשר את הרחבת היצע קרנות החוץ בישראל | נוכח התיקון היצע קרנות החוץ אשר יוכלו להירשם למסחר בבורסה בתל אביב צפוי לגדול, ולהעמיד גיוון היצע אפשרויות ההשקעה לציבור | התיקון יפתח את האפשרות לרישום למסחר של קרנות נאמנות שנסחרות בבורסות מובילות בארה”ב בתחום הקרנות הנסחרות, ובהן בורסת ניו-יורק, הנאסד”ק ובורסת BZX וכן בורסות מובילות באירופה

המסכים בבורסה | צילום: משה שי, פלאש 90

ועדת הכספים בראשות ח”כ אלכס קושניר אישרה את תיקון תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ).

כיום, תקנות השקעות משותפות בנאמנות, קובעות כי אחד התנאים לרישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות בבורסה בישראל, נשען על הסדר בחוק ניירות ערך, בנוגע לרישום למסחר בבורסה בישראל של תאגידים הרשומים למסחר בבורסות המנויות בתוספות השנייה והשלישית לחוק ניירות ערך, מה שמכונה – הסדר הרישום הכפול.

בדברי ההסבר לתקנות שאושרו היום, צוין כי יישום הסדר הרישום הכפול אינו מתאים לרישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות, מאחר שרשימת הבורסות המנויות בחוק ניירות ערך אינה משקפת בהכרח את הבורסות שראויות להיכלל בהסדר החל על קרנות חוץ נסחרות. “הסדר הרישום הכפול מתבסס על נאותות הדינים, הפיקוח בפועל ומשמעת השוק הקיימת בבורסות אלה בנוגע לתאגידים הנסחרים בהן, כאשר לא אלו השיקולים שיש לשקול בהכרח בנוגע לרישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות”.

כך קובעות התקנות שאושרו, תיקון של תקנות קרנות חוץ כך שבמסגרת התנאים למתן היתר למנהל קרן חוץ להציע יחידות של קרן חוץ נסחרת לציבור בישראל, תבחן הרשות את הבורסה מחוץ לישראל בה נסחרת קרן החוץ, חלף ההפניה לרשימת הבורסות בתוספות לחוק ניירות ערך לעניין הסדר הרישום הכפול. בחינה זו תתבסס על פרמטרים כמותיים כגון: היקף מסחר, מספר הקרנות הנסחרות ושווי הנכסים בכל בורסה, לצד הסתמכות על הדינים הרלבנטיים החלים על קרן החוץ וההכרות עם הרגולטור הרלבנטי של כל בורסה.

במסגרת דברי ההסבר, מצוין כי התיקון “יאפשר גמישות בשינוי רשימת הבורסות הרלבנטיות לרישום למסחר של קרנות חוץ בבורסה בישראל. באופן זה, תתאפשר התאמה מיטבית בין המצב המשפטי לבין המצב בפועל של הבורסות שמתאימות לפעילות זו”.

נציגי הרשות לניירות ערך ציינו בדיון כי בשנת 2017 תוקנו התקנות המאפשרות להציע לציבור בישראל קרנות חוץ, וכיום ישנן 39 קרנות כאלה, אשר נועדו לחשוף את ישראל להשקעות מהעולם ולחשוף גורמים מחו”ל לשוק ההון המקומי.

עוד ציינו ברשות כי התיקון יפתח את האפשרות לרישום למסחר של קרנות נאמנות שנסחרות בבורסות מובילות בארה”ב בתחום הקרנות הנסחרות, ובהן בורסת ניו-יורק, הנאסד”ק ובורסת BZX וכן בורסות מובילות באירופה, כגון: בורסות יורונקסט והבורסות בלונדון, ברלין, ציריך, פרנקפורט ומילאנו, בכפוף לעמידה ביתר התנאים הקבועים בדין.

לבקשת יו”ר הוועדה, ח”כ אלכס קושניר וח”כ יצחק פינדרוס הציגו נציגי הרשות את רשימת התנאים הנדרשים מקרנות החוץ, על מנת לוודא שמירה על כספי המשקיעים הישראלים.

כך הציגו ברשות כי בין התנאים הנדרשים מקרנות החוץ: שווי כולל של הנכסים שבניהול מנהל קרן החוץ הוא 20 מיליארד ש”ח לפחות, מנהל הקרן מנהל לפחות 5 קרנות חוץ כאשר השווי הכולל של הנכסים המוחזקים בכל אחת מהקרנות הללו בשנתיים שקדמו לבקשה הוא לא פחות מ-500 מיליון דולר, הפקדת ערבות בנקאית ופיקדון בבנק ישראל, מינוי איש קשר בישראל, שווי נכסי קרן החוץ הוא חמישים מיליון דולר לפחות ויחידותיה מוצעות למכירה במדינה אירופית או בארה”ב לפחות 12 חודשים קודם לתחילת הצעתה לציבור בישראל. כן הקרן חייבת לעמוד בתנאי הדין השונים, ולקבל אישור גם במדינה בה היא פועלת על בסיס נתונים שונים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה