גידול של 125% בשיעור הסטודנטים החרדים למדעי המחשב

נתונים חדשים של המל”ג מראים גידול מיוחד במגמות מדעי המחשב בקרב הסטודנטים החרדים. יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ “הגידול החד הוא ההוכחה הטובה ביותר להצלחת התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית”.

כיתת לימוד מחשבים לנשים | צילום: מכללת גן יבנה

לא רק משפטים ומנהל עסקים: נתונים חדשים של המל”ג מצביעים כי בחמש השנים האחרונות חל גידול מרשים של כ-125% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מדעי המחשב והנדסת תוכנה באוניברסיטאות ובמכללות. על פי הנתונים בשנת תשע”ז כ- 1,100 סטודנטים חרדים השתלבו במסלולים אלו (755 במדעי המחשב ו-345 בהנדסת תוכנה) לעומת 790 סטודנטים בתשע”ה ו-493 סטודנטים בלבד בתשע”ג.

הסטודנטים החרדים למדעי המחשב והנדסת תוכנה מהווים 7% מכלל הסטודנטים למדעי המחשב והנדסת תוכנה בישראל (כ-16,000 סטודנטים). על פי נתוני מל”ג כ-11,000 סטודנטים לומדים בישראל מדעי המחשב וכ-5,000 סטודנטים לומדים הנדסת תוכנה. בשנת תשע”ג 13,116 סטודנטים למדו בתחומים אלו, ומתוכם הסטודנטים החרדים היוו 4% בלבד.

בנוסף ברמה הארצית שיעור הלומדים מדעי המחשב מהווה 9% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון בישראל (191,244). נתון זה זהה לשיעור הסטודנטים החרדים למדעי המחשב מקרב כלל הסטודנטים החרדים (כ-12,300) הלומדים לתואר ראשון.

במל”ג מדגישים כי הגידול בשיעור החרדים הלומדים מדעי המחשב הוגדר כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית לחרדים המתוקצבת בסך כמיליארד שלקים לחומש הקרוב ואשר שמה דגש על גידול כללי בסך הסטודנטים החרדים, איכות אקדמית והרחבת מגוון תכניות הלימוד, בדגש על מקצועות מבוקשים במשק. במסגרת כך המל”ג הציבה כיעד את המשך הגידול המספר הכולל של הסטודנטים החרדים – 19,000 סטודנטים בשנת 2022.

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ מסרה לנוכח הנתונים “התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית היא פרק חשוב בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות המגוונות והשונות בחברה הישראלית. לשמחתנו, בשנים האחרונות הרבה יותר סטודנטים חרדים מגיעים לאקדמיה, מסלולי הלימוד שלהם מגוונים והם רוכשים ידע שמאפשר להם להשתלב בשוק העבודה כמו כל יתר אזרחי מדינת ישראל. הגידול החד במדעי המחשב הוא ההוכחה הטובה ביותר להצלחת התכנית”.

 

סטודנטים חרדים למדעי המחשב

 

סטודנטים חרדים תשע”ז תשע”ו תשע”ה תשע”ד תשע”ג
סה”כ 1,100 997 790 581 493

 

 

כללי – סטודנטים חרדים 2011 – 2017

סטודנטים חרדים תשע”ז תשע”ו תשע”ה תשע”ד תשע”ג
סה”כ 12,300 11,500 10,100 8,900 7,700

 

 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה