האוצר מציג: קיפאון בשוק הנדל”ן, צניחה של 12% ברכישת דירות

לפי דו”ח הכלכלן הראשי במשרד האוצר המשקיעים ממשיכים לצמצם חשיפה לשוק וסך הדירות שרכשו צנח בכ-30%

שר האוצר משה כחלון. צילום: יונתן זונדל פלאש 90

 

בחודש פברואר נרכשו 8.7 אלף דירות, מזה  7.6 אלף דירות בלבד נרכשו “במחירי שוק” (דהיינו, בניכוי רכישות במסגרת “מחיר למשתכן”). על פי סקירה של משרד האוצר בהשוואה לפברואר אשתקד ירד מספר העסקאות ב”מחירי שוק” (חדשות ויד שניה) ב-12%, בהמשך לשיעורי ירידה חדים  מאז מרץ אשתקד. שיעור ירידה דומה נרשם גם בהשוואה לחודש הקודם.

apps-box

ממצאים אלו מצטרפים לאלו העולים מהשנתיים האחרונות, במהלכן החלו המכירות בפועל במסגרת “מחיר למשתכן”. לפיהן, גם בהכללת עסקאות מוזלות אלו, נרשמה ירידה רצופה במספר העסקאות (בהשוואה לשנת 2015).

בפלח השוק של הדירות החדשות, הנמכרות “במחירי שוק”, נמשך הקפאון גם בחודש פברואר. סך עסקאות אלו עמד על 1.8 אלף דירות, ירידה של 5% בהשוואה לחודש הקודם וללא שינוי בהשוואה לפברואר אשתקד, החודש הראשון באותה שנה בו ירד מספר העסקאות בדירות חדשות אל מתחת לאלפיים דירות.   בפילוח גיאוגרפי בולט אזור נתניה עם ירידה חדה של 18% בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 24% בהשוואה לפברואר אשתקד. בכך הסתכם מספר העסקאות בדירות חדשות, ב”מחירי שוק” באזור זה ב-170 דירות בלבד, אחת הרמות החודשיות הנמוכות ביותר שנרשמו באזור זה בשנים האחרונות.

מי שהובילו את הירידה במספר העסקאות בחודש פברואר היו המשקיעים. סך הדירות שרכשו בחודש פברואר עמד על 1.1 אלף דירות בלבד, ירידה חדה של 29% בהשוואה לחודש הקודם, כמו גם בהשוואה לפברואר אשתקד. כשיעור מסך העסקאות ירד משקל המשקיעים לרמת שפל היסטורי של 13%. הירידה החדה ברכישות המשקיעים הקיפה את כל האזורים כאשר באזור נתניה ובאזור ת”א שיעורי הירידה חריגים במיוחד (ירידה של 70% ו-50%, בהתאמה, בהשוואה לחודש המקביל).

“מלאי” הדירות המוחזק בידי משקיעים ממשיך אף הוא לרדת, ובחודש פברואר נגרעו ממלאי זה 630 דירות. מאז אפריל 2016, עת החל לרדת באופן רציף “מלאי” זה, נגרעו ממנו 9.4 אלף דירות.

רכישות משפרי הדיור רשמו אף הם ירידה חדה בחודש פברואר. סך רכישות אלו עמד על 2.8 אלף דירות בלבד, ירידה של 17% בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 20% בהשוואה לפברואר אשתקד.  מאז פברואר 2017 נרשמת ירידה רצופה במספר הדירות הנרכשות ע”י משפרי הדיור (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה הקודמת, למעט חודש אוקטובר האחרון, על רקע עיתוי שונה של חגי תשרי).

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש פברואר ב-4.7 אלף דירות, מזה 1.1 אלף דירות במסגרת “מחיר למשתכן”. מחצית ממכירות מוזלות אלו התרכזו באזור רחובות (בעיקר ביבנה). כפי שצוין, זוהי הרמה החודשית הגבוהה ביותר של דירות שנמכרו במסגרת תכנית זו מאז החלו המכירות בפועל בחודש מרץ 2016. בניכוי מכירות מוזלות אלו, נרשמה יציבות במספר הדירות שרכשו הזוגות הצעירים, הן בהשוואה לחודש הקודם והן בהשוואה לפברואר אשתקד.

נתונים ראשוניים לחודש מרץ מצביעים על עליה במספר העסקאות בדירות יד שניה, עם אינדיקציות למכירות מוגברות של משקיעים (שתרמה לגידול בגביית מס שבח בחודש מרץ).

רוגע160
inner

כתיבת תגובה