האשראי לעסקים הקטנים גדל ב-11%, ולעסקים הגדולים – בפי 2

האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון ₪) עלה בשנת 2021 ב-11% ביחס לשנת 2020 – זאת בעוד האשראי לעסקים גדולים (מעל 100 מיליון) גדל ב-19% | בהתאם, נמשכה מגמת הירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי בבנקים. נכון לסוף שנת 2021 עמד חלקם על 44%, נמוך מהירידה בתקופת הקורונה טרם כניסת הקרן לערבות מדינה (44.2%) | האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) עלה ב-11% לעומת שנת 2020 בהיקף של 7.8 מיליארד

עסקים קטנים | צילום: pixabay

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת את סקירת האשראי השנתית על שנת 2021. במסגרת הסקירה השנתית, בוחנת הסוכנות את מצב האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, תוך ניתוח לפי קבוצות גודל מפורטות יותר של עסקים זעירים (עם מחזור של עד 2 מלש"ח), עסקים קטנים (עם מחזור של 2-5, 5-10, 10-25 מלש"ח) ועסקים בינוניים (25-50, 50-100 מלש"ח), תוך השוואת חלקם היחסי באשראי לעומת עסקים גדולים.

מהסקירה עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים ירד ל-44% מסך האשראי העסקי במערכת הבנקאות. שיעור זה נמוך משיא הירידה בתחילת משבר הקורונה ברבעון הראשון של שנת 2020, אז עמד חלקם על 44.2%. יוסי עדס, מנהל תחום המימון בסוכנות, מציין כי "בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמת ירידה בחלקם של העסקים הקטנים בעוגת האשראי העסקי במשק, וחלקם היום עומד על 44% בלבד, בעוד חלקם בתוצר דווקא עולה והוא מעל 50%. מגמה זו מראה שעדיין נדרשים צעדים ופעולות להרחבת היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים וקידום התחרות בשוק זה".

במהלך שנת 2021 האשראי לעסקים הקטנים גדל בשנת 2021 בכ-11% בכ-26 מיליארד, לעומת האשראי לעסקים גדולים שעלה ב-19% – 54 מיליארד ₪.

במרבית שנת 2021 האשראי לעסקים זעירים היה נמוך בהשוואה לסוף שנת 2019 – לפני הקורונה, ורק ברבעון האחרון של שנת 2021 מצב האשראי לעסקים זעירים עלה ביחס להיקף האשראי לפני משבר הקורונה בשיעור של 4%. זאת לעומת עליה של 27% באשראי לעסקים גדולים בתקופה המקבילה.

בשנת 2021 פעלה הקרן בערבות מדינה שהוקמה בעקבות משבר הקורונה (קרן קורונה), לצד הקרן הרגילה שנתנה מענה לעסקים שחזרו לפעילות השוטפת. בשנת 2021 הועמדו בקרן קורונה כ- 2 מיליארד ₪ הלוואות לצד כ- 0.5 מיליארד נוספים בקרן הרגילה. עם זאת, עסקים רבים החלו לפרוע את ההלוואות שלקחו בשנת 2020 (בה הועמדו כ- 20 מיליארד ₪), כך שיתרת האשראי בקרן בערבות מדינה ירדה בכ-3.1 מיליארד ₪.

בתחום עלויות האשראי ניתן לראות כי גם בשנת 2021 היתה ירידה בהכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי, בהמשך לירידה בשנת 2020, אז היא יוחסה בעיקר לקרן בערבות מדינה אשר הכתיבה ריבית של פריים + 1.5. ראוי לציין כי הירידה בריבית נרשמה לפני העלאות הריבית של בנק ישראל החל מחודש אפריל בשנת 2022 (העלאות שעד ל 4.7.2022 הסתכמו ב- 1.15%).

בתחום האשראי החוץ בנקאי, ניתן לראות גידול משמעותי בשנת 2021, זאת לאחר צמצום בשנת 2020. עוד ניתן לראות כי אורך חיי ההלוואות עלה קצת, בשנת 2021 כ-70% מיתרת ההלוואות הן עד לחצי שנה לעומת 77% בשנת 2020.

בסקירה הנוכחית בחנה הסוכנות גם את שוק אמצעי התשלום ועמלות הסליקה שמשלמים העסקים. עסקאות רבות נעשות בכרטיסי אשראי ובאמצעי תשלום דיגיטליים המבוססים כרטיסי אשראי. ובשנים האחרונות חלו שינויים בשוק זה בעיקר בעקבות מעבר הסליקה בתקן EMV מה שאפשר את כניסתם של Apple pay ו- Google pay כתשלום באמצעות הסמארטפון. הסוכנות תמכה בעלויות הטמעת תקן ה-EMV בקרב עסקים קטנים ובינוניים, וסייעה להם בעמידה במתווה של בנק ישראל שחייב את המעבר של העסקים הקטנים לתקן EMV עד לסוף נובמבר 2020.

בשנת 2021 היקף העסקאות באשראי הגיע ל-391 מיליארד ₪ ומספר העסקאות התקרב ל-500 מיליון עסקאות. העמלות נגבות כאחוז מהעסקה, העומדת בממוצע על 0.7% לעסקים גדולים לעומת ממוצע של 1.1% לעסקים קטנים.

Inner article

 

בסקירה מציינים את המחקר של רשות התחרות המראה כי עסקים קטנים יכולים לצמצם את העלויות הסליקה שלהם על ידי מעבר למאגד שהינו גוף שעובד מול העסקים ומעביר את הסליקה באופן מרוכז לחברות כרטיסי האשראי.

"החלטנו לבחון את עמלות הסליקה במסגרת הסקירה, כיון שתחום הסליקה הינו במרכז הפעילות של העסקים" מבהיר יוסי עדס. "יותר ויותר עסקאות עוברות לאמצעי תשלום במקום שימוש במזומן, הדבר משפיע יותר על העסקים הקטנים, שלהם גם עלויות הסליקה גבוהות יותר. חשוב לנו להעלות את המודעות של העסקים לאפשרות להתמקח על העלויות או לנסות לעבור למאגדים, באופן שיוזיל להם עלויות אלו".

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: "האשראי הינו כלי הכרחי לצמיחת העסקים הקטנים והבינוניים וליכולתם להרחיב ולהגדיל את פעילותם. נתוני הדוח משקפים מצב בו היקף האשראי הבנקאי, לא רק שאינו גדל, כמו אצל העסקים הגדולים, אלא אף הולך ויורד. לפיכך יש חשיבות רבה ביצירת וחיזוק מנגנוני אשראי חוץ בנקאיים לעסקים הקטנים, כדי לאפשר את קידום התחרותיות בשוק האשראי ולוודא שהעסקים אלו נהנים מגישה לאשראי תחרותי ומגוון".

נעמי הימיין-רייש סגנית מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "בשנים האחרונות הממשלה הובילה צעדים שונים לקידום האשראי לעסקים קטנים, ואני מצפה שנראה את ההשפעה שלהם בקרוב. במקביל נמשיך לקדם במישורים נוספים הקלות וסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, שיאפשרו את מימוש פוטנציאל הצמיחה שלהם".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה