הדו”ח חשף: כמה כסף מזומן מחזיק הציבור בישראל

מדיניות הרכישה המסיבית של מטבע חוץ והפרשי השער הובילו את בנק ישראל לסיים את שנת 2018 ברווחיות של למעלה מ-5 מיליארד שקלים • וכמה שווים המטבעות והשטרות שמסתובבים אצלנו בכיס?

כסף מזומן | צילום: shutterstock

בנק ישראל רשם השנה (2018) רווח של כ-5.3 מיליארדי ש”ח, לעומת הפסד של כ-0.8 מיליארד בשנת 2017 – כך עולה מדו”ח הבנק לשנת 2018 שפורסם היום.

המרכיבים העיקריים של הרווח הם הכנסות הבנק מריבית על השקעת יתרות מטבע החוץ, שהסתכמו השנה בכ-5.6 מיליארדי ש”ח, והכנסות שאינן ריבית מניירות ערך וממכשירים פיננסיים נגזרים נטו שעמדו השנה על כ-0.9 מיליארד ש”ח. סעיפי ההוצאה העיקריים שהשפיעו לקיטון ברווח הם ההוצאות על הדפסת כסף ומעות, והוצאות הנהלה וכלליות, שביחד הסתכמו לכ-0.9 מיליארד ש”ח.

250/200 סייד בר + קובייה

אחת המשימות של בנק ישראל בשמירה על המדיניות המוניטרית של מדינת ישראל, הינה באמצעות רכישת מטבע חוץ באופן שישמור על השער הנכון של המט”ח מול השקל. בשנים האחרונות עסק הבנק ברכישה מסיבית של מטבע חוץ ובכך נשמר ערך השקל מול הדולר ומטבעות אחרים בעולם.

לכן, קל יותר להבין שהשינוי ברווח השנתי מושפע בעיקר מהכנסות מהפרשי שערים בסך של כ-95 מיליוני שקלים שנרשמו השנה, לעומת הוצאות מהפרשי שערים בסך של כ-5.6 מיליארדים אשתקד. השינוי בהכנסות מהפרשי שערים השנה נבע בעיקר מפיחות השקל מול הדולר בשיעור של כ-8.1% לעומת ייסופו בשיעור של 9.8% בשנת 2017.

בהמשכו עוסק הדו”ח בכל המדיניות המוניטרית של הבנק מול הממשלה ומול קרנות המטבע הבינלאומיות, הריביות וסך ההכנסות מהם, היחס למדדים השונים והעיסוק במניות של הבנק בעולם.

כמה עולה כסף?

פרק קטן מתייחס לכסף הסחיר שאנו משתמשים ביום-יום. 

אם כן, כמה שטרות מחזיקים אזרחי מדינת ישראל ביחד?

שטרות של עשרים שקלים חדשים – 47.66 מיליון שטרות שהם בשווי 953,000,000 ₪

שטרות של חמישים שקלים חדשים- 62.54 מיליון שטרות שהם 3,127,000,000 ₪.

870/135 ליינר ארטקל

שטרות של מאה שקלים חדשים – 161.76 מיליון שטרות שהם 16,176,000,000 ₪.

והשטר הגבוה ביותר, בן מאתיים שקלים חדשים – 315.88 מיליון שטרות שהם 63,176,000,000 ₪.

סך המעות הנמצאים במחזור מסתכם ב- 2,429,000,000 ₪. לא נמסר בדו”ח בכמה מטבעות מדובר ובאיזה כמות לכל עריך.

ואם מעניין אותנו כמה עולה להדפיס את הכסף שיושב אצלנו בארנק או מצלצל לנו בכיס, הרי שעל פי הדו”ח הכספי לשנת 2018 אותו מפרסם בנק ישראל – ההוצאות על הדפסת כסף והטבעת מעות לשנת 2018 היו 177,000,000 ₪ לעומת 182,000,000 ₪ בשנת 2017.

לא נמסר בדו”ח כמה כסף הדפיס או הטביע הבנק באותן השנים, אולם אין ספק שהבנק בהחלט ירצה לצמצם את השימוש במזומן במדינת ישראל ולו רק כדי לחסוך את העלויות הללו…

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה