הותמ”ל: תוכננו למגזר החרדי פחות מ-2.7% מכלל הדירות

דו”ח הותמ”ל לשנת 2019 חושף נתונים מחמש השנים האחרונות: למרות ש-226,500 יח”ד אושרו בתכניות הוותמ”ל בכל רחבי הארץ, רק כ-6,000 מתוכן יועדו לחרדים (והמספרים שאושרו בפועל, נמוכים עוד יותר) • לכלל המגזרים, ב-2019 אושרו למתן תוקף 15 תכניות המציעות תוספת כוללת של כ-65,000 יחידות דיור • בותמ”ל הוכרזו עד היום 32 תכניות במסגרת התחדשות עירונית בהן תוספת של כ-50,000 יחידות דיור • כ-70% מכלל יחידות הדיור שהוכרזו בשנת 2019 – במתחמי התחדשות עירונית • כחלון מתפאר בהישגים, ולשר השיכון הבא נכונה עבודה כפולה

שר האוצר משה כחלון | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

מעליב. אין הגדרה טובה יותר לנוכח נתוני הותמ”ל – הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור, המסכמת בסוף שנת 2019 חמש שנות פעילות. בתקופה זו אושרו למתן תוקף 66 תכניות מפורטות המוסיפות כ-226,500 יחידות דיור למלאי התכנוני ברחבי הארץ. יחידות הדיור אותן אישרה הותמ”ל מהוות כ-35% מסך יחידות הדיור שאושרו בשנים אלו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים.

מתוך סך דירות זה אושרו למגזר החרדי 6,000 יח”ד בלבד. אולי במילים זה יהיה מובן יותר, מתוך מאתיים עשרים וששה אלף וחמש מאות יחידות דיור שאושרו בכל הארץ, קיבל המגזר החרדי ששת אלפים דירות ‘בלבד’, נתון המהווה 2.64% בלבד מתוך הסך הכללי. זאת כאשר המגזר החרדי מונה למעלה מ-12% מכלל האזרחים בארץ.

וזה ממש לא הכל. המספרים המדויקים מביכים עוד הרבה יותר ונמוכים להפליא. בדיקת ‘ביזנעס’ גילתה, כי מכל תכניות הוותמ”ל (בני ברק, אלעד, רכסים (הפרסה), רכסים צפון, נתיבות) רק שתיים אושרו לתוקף (בני ברק והפרסה-ברכסים). אלעד בתהליכים מתקדמים (נכון למרץ 2020), רכסים (צפון) בהליכים שנמתחים ונמתחים (ועדת גבולות שעברה את הגבול. האישור כבר יכול היה להינתן מכבר) והבנייה בנתיבות שאפילו לא הגיעה למכרז ונפסלה על הסף בבית המשפט (כשעתה, ההתנהלות בנושא עברה לליגת הבג”ץ). כך שבפועל, הציבור החרדי זכה רק ב-3,886 יח”ד שאושרו לתכנון ע”י הוותמ”ל.

עבודה לליצמן

ואם חשבנו שבותמ”ל לא מודעים לצרכי המגזר החרדי, בפרק העוסק במגזר זה מצאנו את המילים הבאות: “בהתאם לתכנית האסטרטגית לשנת 2040 ,וכן בעקבות עבודת מטה משותפת של משרד השיכון, המועצה הלאומית לכלכלה ומינהל תכנון, עולה כי על פי התחזיות, האוכלוסייה החרדית בישראל צפויה להכפיל את גודלה בתוך כשני עשורים. מדי שנה נדרשות כ-7,000 יחידות דיור עבור האוכלוסייה החרדית (10,000 יח”ד על פי ועדות הדיור בתוך המגזר. ד”ש), היקף הצפוי לגדול החל משנת 2025 לכ-10,000 יחידות דיור בשנה”.

כלומר, בחמש שנות פעילות היינו מצפים מהותמ”ל לאשר 35,000 יח”ד למגזר החרדי וזאת מבלי לצמצמם את החוסרים מהשנים האחרונות. מה שקרה בפועל הוא: “מאז שנת 2015 הוכרזו חמש תכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית ביישובים בני ברק, אלעד, רכסים ונתיבות. חמש תכניות אלו כוללות כ-13,000 יחידות דיור, שלוש מהתכניות אושרו למתן תוקף ובהן תוספת מוצעת של כ-6,000 יחידות דיור”. כלומר ה-7,000 יחידות הדיור האחרות עדיין לא מאושרות כלל. אין ספק שליעקב ליצמן העומד לחבוש את כובע שר השיכון צפויה הרבה עבודה.

העבודה תהא כפולה: גם לבצע את תיקון האפליה לחרדים, שחרוטה עלי ספר, וגם לצלוח את התקשורת העוינת שתצניע את הנתונים המפלים ותספר בהרחבה על כל אלף יחידות דיור בקצה הגליל או בדרום הארץ.

רף פעילות עולה

בותמ”ל טוענים לסיכום חמש שנות פעילות, כי במהלך השנים הללו נצבר ניסיון רב, הן מצד הצוות המקצועי של הוועדה והן מצד הרשויות המקומיות והממשלתיות בקידום תכניות בהיקף גדול תוך עמידה בלוחות זמנים מאתגרים וברף איכות גבוה.

במהלך 2017 חל שינוי מבורך בעבודת הותמ”ל, כאשר עד לשנה זו טיפלה הותמ”ל בעיקר בתכניות בשטחים פנויים על קרקעות מדינה, אשר זוהו כבעלות פוטנציאל לתוספת יחידות דיור גדולה. בשנת 2017 כוננו שני מהלכים אשר הביאו לתפנית באופי הפעילות: אישור התכנית האסטרטגית לדיור – אשר הציבה יעדים כמותיים ברורים למערכת התכנון ובתוכם יעדי תכנון לחברה הערבית ויעדים להתחדשות עירונית (מה עם החברה החרדית? ד”ש).

המהלך השני הוא, תיקון מס’ 4 לחוק הותמ”ל – אשר הרחיב את סמכויות הוועדה גם לטיפול בתכניות בקרקע פרטית מרובת בעלים ובמתחמי פינוי בינוי. שינוי מגמות באופי פעילות הוועדה הביא לשינוי מגמות במאפייני היזום של התכניות, הפריסה הגאוגרפית וסוג התכניות המקודמות בותמ”ל: בין השנים 2017 -2019 הפכו תכניות התחדשות עירונית ביוזמת הרשות המקומית או ביוזמה פרטית לבולטות מבין המתחמים המוכרזים (לעומת שנים קודמות בהן רמ”י יזמה יותר ממחצית התכניות); מעל שני שליש מהמתחמים הוכרזו במסלול פינוי בינוי; מרבית המתחמים המוכרזים נמצאים באזורי ביקוש (מחוזות תל אביב ומרכז).

מתוך כלל שנות הפעילות נרשמה שנת 2019 כשנת שיא באישור תכניות – בשנת 2019 אושרו למתן תוקף 15 תכניות המציעות תוספת כוללת של כ-65,000 יחידות דיור. בהן ארבע תכניות פינוי בינוי, חמש תכניות ביישובי החברה הערבית ותכנית אחת המיועדת לחברה החרדית.

870/135 ליינר ארטקל

החברה הערבית בראש

בפרק ‘התחדשות עירונית’ מסכמים בותמ”ל בסיפוק כי לאחר שקבינט הדיור הכריז על 32 תכניות לפינוי בינוי לקידום בותמ”ל ובהן תוספת מוצעת של כ-49,000 יחידות דיור בשלבי תכנון שונים. אושרו עד כה חמש למתן תוקף מתוך תכניות אלו ובהן תוספת של כ-14,000 יחידות דיור. כ-70% מיחידות הדיור במתחמים אשר הוכרזו בשנת 2019 היו במתחמי התחדשות עירונית.

מי שקיבל יחס מועדף בותמ”ל היא החברה הערבית. בחמש שנות הפעילות, הוכרזו בותמ”ל עד עתה 36 מתחמים המיועדים ליישובי החברה הערבית. מתוך מתחמים אלו אושרו למתן תוקף 16 תכניות ובהן כ-22,000 יחידות דיור. בותמ”ל מציינים בחמלה רבה כי “הטיפול הייעודי של הותמ”ל ביישובים ערביים נועד לתת מענה תכנוני למצוקת הדיור בחברה הערבית, בהתאם ליעדים שהוגדרו בתכנית האסטרטגית לשנת 2040”.

בהמשך נכתב כי “תוספת יחידות הדיור אותן אישרה הוועדה, שבחלקן הגדול נמצאות בקרקע מדינה, מאפשרת לשחרר לשיווק יחידות דיור חדשות ולקדם תהליכי תכנון אשר היו תקועים במשך שנים סביב נושאים קנייניים ומורכבויות הנוגעות לקרקעות פרטיות”.

מתכנון – לתשתית ושיווק

נושא סבוך נוסף שהוכרז בו הצלחה בותמ”ל הינו ‘קרקע מרובת בעלים’. עד כה הוכרזו שישה מתחמים על קרקע מרובת בעלים בערים הרצליה, תל אביב – יפו, חדרה ורחובות. שתי תכניות נמצאות בהליכים סטטוטוריים ובהן כ-11,000 יחידות דיור.

בותמ”ל מסכמים עוד בסיפוק כי מבין 66 תכניות הותמ”ל שכבר קיבלו תוקף בחמש השנים בהם פועלת הותמ”ל, החל תהליך שיווק בכ-25 תכניות. עד עתה פורסמו מכרזים לכ-30,000 יחידות דיור. בכ-20 תכניות פורסמו מכרזים לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ובכ-15 תכניות החל הפיתוח בפועל, במספר תכניות התבצע תהליך רישוי ואף הוחל בבנייה בפועל. ככל שקצב השיווק, הרישוי והבנייה של יחידות הדיור יעקוב אחר קצב הליך אישורן בותמ”ל, צפויות להתממש בשנים הקרובות עשרות אלפי יחידות דיור במתחמים מועדפים לדיור ברחבי הארץ, כחלק מהמענה הנדרש ליחידות דיור חדשות.

כחלון מתפאר בהישגים

שר האוצר היוצא, משה כחלון בירך את אנשי הוועדה על סיכום הצלחותיהם בחמש שנות הפעילות וזקף את הצלחתם לפעילותו הרבה בתחום הדיור. בסיכום דבריו אמר כחלון, ואמר כי הותמ”ל היא “אחת מההצלחות של המדיניות להורדת מחירי הדיור אותה הובלתי בכל הקדנציה שלי במשרד האוצר”.

יצחק רייך, מי שהיה סגן ראש המועצה המקומית רכסים בעת אישור תכנית ‘גבעת הפרסה’, סיכם את פעילות הותמ”ל ואמר כי “הייתה אוזן קשבת למאפייני החברה החרדית, נלקחו בחשבון הצרכים הייחודיים של החברה החרדית, תוך התייחסות וירידה לפרטים. הותמ”ל עובד תוך שמיעת הצדדים, צוות הועדה יודע לשים את האצבע על הבעיות ולהוביל להחלטות”. מול הנתונים בראש הכתבה, אין ספק מדוע שבחים אלו צוטטו מפיו: בגבעת הפרסה ברכסים אושרו 2,125 יחידות דיור בנוסף ל- 55,000 מ”ר שטחי תעסוקה ומסחר ו-175,000 מ”ר של מבני ציבור. התוכנית קבלה מתן תוקף והיא מקיפה שטח של 819 דונם.

יפה מאוד, אבל עדיין, בלתי מספיק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה