היועהמ”ש מתנגד להסדר פשרה בייצוגית נגד איי.די.איי

החברה, המוכרת יותר תחת המותג “ביטוח ישיר” הציעה פוליסה זהה לרכב החדש, בדומה לפוליסה שהייתה לרכב הישן – בפועל, זה לא מה שקרה • רגע לפני הסדר פשרה המעניק לתובעים סכום השווה ל-50% מההפרש שבין סכום הפיצוי שקיבלו המבוטחים לבין הסכום שהיו מקבלים לפי תנאי הפוליסה שהמבוטחים היו סבורים שהם אמורים לקבל, היועץ המשפטי לממשלה הגיש התנגדות להסדר הפשרה

ביטוח ישיר | צילומסך מתוך פרסומת, מקור: יוטיוב

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבית המשפט המחוזי-מרכז התנגדות להסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת איי.די.איי חברה לביטוח בע”מ (הפעילה כ”ביטוח ישיר”). התובעים טענו כי החברה הפרה את התחייבותה כלפי לקוחות שרכשו פוליסה לביטוח מקיף לרכב בתוכנית פוליסת “רכב חדש תמורת ישן”. על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה אין מקום לאשר את הסדר הפשרה במתכונתו הנוכחית, בשל כך שהוא לוקה בפגמים המקימים חשש לפיו לאור מאפייני הקבוצה, הסדר הפשרה אינו הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות העניין.

המדובר הוא בתובענה ייצוגית שעניינה חידוש הפוליסה בתוכנית פוליסת “רכב חדש תמורת ישן”. על פי המתואר בבקשת האישור, בהודעת הדוא”ל שנשלחה למבוטחים הייתה הצעה מסוימת לכריתת חוזה ביטוח, בתנאים זהים לתנאים של הפוליסה הקיימת. אולם, בפועל תנאי הפוליסה המחודשת שצורפה להודעת הדוא”ל והאמור במכתב הנלווה, היו שונים מתנאי הפוליסה הקודמת. לנוכח המתואר לעיל, היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי על פני הדברים ומהתמונה העולה מכתבי הטענות שהוגשו על ידי הצדדים, חברת הביטוח לא עמדה בחובת הגילוי כנדרש על פי הוראות הדין החלות עליה. במסגרת הסדר הפשרה ולאחר שחברת הביטוח טענה כי הקבוצה כוללת מספר מצומצם של חברים,  הסכימו הצדדים כי המבוטחים, 15 חברי קבוצה, יהיו זכאים לפיצוי בגובה סכום השווה ל-50% בלבד מההפרש שבין סכום הפיצוי שקיבל המבוטח ובין הסכום שהיה מקבל לפי תנאי הפוליסה שהמבוטח סבר שהוא מחדש.

250/200 סייד בר + קובייה

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי לנוכח חוזק עילת התביעה, והנזק שנגרם לחברי הקבוצה, נראה שמדובר בפיצוי נמוך ויש מקום לשקול פיצוי גבוה יותר מזה שהוסכם בין הצדדים בהסדר הפשרה ולא רק חמישים אחוז מההפרש. מכיוון שמדובר בקבוצה קטנה של זכאים וניתן להניח שלכל אחד מחברי הקבוצה נגרם נזק כספי משמעותי, סבר היועץ המשפטי לממשלה שיש להותיר בידי חברי הקבוצה את הבחירה האם להצטרף לקבוצה כך שההצטרפות תיעשה באופן אקטיבי (באופן חריג לכלל שמקובל בתובענות ייצוגיות) וזאת על מנת שלא תיחסם דרכם של חברי הקבוצה להגיש תביעה על מלוא הנזק שנגרם להם.

Inner article

כמו כן, ביקש היועץ המשפטי לממשלה לעמוד על כך שככל שהפוליסה בתוקף, יש לוודא מהו הדין ביחס למבוטחים שידרשו תגמולי ביטוח בגין מקרה של אובדן גמור או גניבה שיתגבש בעתיד ולכל הפחות ליידע את חברי הקבוצה במסגרת איזו פוליסה הם מבוטחים ולאפשר להם לעבור לפוליסה אחרת, ואף ייתכן שיש גם לשקול להפחית את הפרמיות המושתות עליהם שכן הם משלמים את הפרמיות בהתאם לפוליסה שהם חשבו שהם מבוטחים בה, אך זה לא המצב.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה על ידי פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), באמצעות עוה”ד ליפז סרוסי דותן ודניאל בלמס, בשיתוף ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי).

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה