הכלכלנית הראשית: המשקיעים חזרו בגדול לשוק הדיור

המשקיעים רכשו 2,500 יח"ד בחודש מרץ, מתוך 13,200 יח"ד שנמכרו • עליות חדות במספר העסקאות בתחום הנדל"ן • עלייה אדירה במספר רוכשי דירה ראשונה • ככלל, הרכישות במרץ עמדו על גידול של 38% בהשוואה למרץ 2019 וגידול של 26% בהשוואה לחודש הקודם • בני ברק מובילה במכירות 'מחיר למשתכן' • ומה מצב מכירות הקבלנים?

דירות חדשות | צילום אילוסטרציה: ליאור מזרחי, פלאש 90

בחודש מרץ נרשמה אחת הרמות הגבוהות של עסקאות בשוק הנדל"ן, כאשר אלו הסתכמו ב-13.2 אלף דירות, גידול של 38% בהשוואה למרץ 2019 וגידול של 26% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי ("מחיר למשתכן") עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש מרץ על  11.5 אלף, גידול של 18% בהשוואה לחודש הקודם וגידול חד של 42% בהשוואה למרץ 2019. כך עולה מסקירת נדל"ן למגורים של אגף הכלכלנית הראשית באוצר.

רכישות "דירה ראשונה" בשוק החופשי הסתכמו בחודש מרץ בחמשת אלפי דירות, גידול חד של 49% בהשוואה למרץ 2019 וגידול של 23% בהשוואה לחודש הקודם.  זוהי  גם הרמה הגבוהה ביותר של רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי מאז דצמבר 2013.

250/200 סייד בר + קובייה

מי שהובילו את הגידול בעסקאות בחודש מרץ היו המשקיעים, כאשר סך הדירות שרכשו עמד על אלפיים וחמש מאות דירות, גידול חד של 114% בהשוואה למרץ 2019 וגידול של 17% בהשוואה לחודש הקודם, זאת לאחר חודשיים רצופים של ירידות. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 19%, ירידה של 1 נקודת אחוז בהשוואה לחודש הקודם וגידול של שש נקודות האחוז בהשוואה למרץ אשתקד, טרם הורדת מס הרכישה. 

ניתוח המאפיינים התעסוקתיים של המשקיעים בחודש מרץ מצביע על שיעור גבוה של מי שמועסקים במגזר הציבורי, כאשר שיעור זה עמד על 38%, כמעט כפליים ממשקלו של סקטור זה בסך השכירים במשק. שיעור גבוה יחסית נמצא גם בקרב המועסקים בענף הפיננסים, בעוד משקל המועסקים בענף היי-טק בקרב המשקיעים דומה למשקל ענף זה בסך השכירים במשק. כ-9% ממשקי הבית שרכשו דירה להשקעה בחודש מרץ הועסקו בענף ההיי-טק. שיעור זה דומה למשקל המועסקים בסקטור זה בכלל המשק. המשמעות היא שחרף רמות השכר הגבוהות במיוחד בענף ההיי-טק, כמו גם ההיקפים הגבוהים של מכירת מניות בידי עובדים (עסקאות SECONDARY) בחברות אלו בשנה האחרונה, אין אינדיקציות לכך שכסף זה זורם בהיקפים משמעותיים לשוק הנדל"ן.

הסוקרים באגף הכלכלנית הראשית באוצר מציינים, כי אמנם יתכן שבחלקו כסף זה זורם לרכישות דירה ראשונה ע"י המועסקים בהיי-טק, אבל העובדה לפיה אין "ייצוג יתר" של עובדי ההיי-טק בקרב המשקיעים יש בה כדי לרמז שגם ברכישות דירה ראשונה "תרומת" עובדי ההיי-טק לגידול בעסקאות אינה מהותית (בפרט לאור משקלם הנמוך יחסית מבין כלל המועסקים במשק). מעבר לכך, בהינתן רמות השכר הגבוהות המאפיינות את ענף ההיי-טק, ושיעור המימון הגבוה הניתן לרוכשי דירה ראשונה (תקרת מימון של 75%, לעומת 50% בלבד ברכישת דירה להשקעה), היכולת שלהם להעמיד את ההון העצמי ברכישת דירה ראשונה תלויה במידה פחותה במימושי מניות.

המלאי לא גדל

מכירות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו אף הם באלפיים וחמש מאות דירות, גידול  של 42% בהשוואה למרץ 2019 והרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו מאז ינואר 2017. בכך, לראשונה מזה ארבעה חודשים לא גדל "מלאי" הדירות בידי משקיעים.

מכירות הקבלנים בחודש מרץ הסתכמו ב-5.3 אלף דירות, מזה 1.8 אלף דירות נמכרו במסגרת "מחיר למשתכן". בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמדו מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש מרץ על 3.5 אלף דירות, גידול של 24% בהשוואה לחודש הקודם וגידול חד של 87% בהשוואה למרץ 2019, בין היתר על רקע רמה נמוכה במיוחד של מכירות בחודש זה ב-2019. 

Inner article

מכירות "מחיר למשתכן" בחודש מרץ רשמו גידול של 16% בהשוואה למרץ 2019, לאחר תקופה ארוכה של ירידות. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול חד של 116%. שליש ממכירות אלו היו בבני-ברק, זאת לראשונה מאז החלו המכירות במסגרת תכנית זו לפני כשש שנים.

רכישות משפרי הדיור בחודש מרץ הסתכמו ב-4.1 אלף דירות, עליה של 15% בהשוואה למרץ 2019, שיעור הגידול המתון ביותר מבין כל הסגמנטים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה