המדינה תחייב קבלנים להניח סיבים אופטיים בבניינים חדשים

סיבים אופטיים בדרך הביתה: אחרי שנים של אמירות מרומזות ודיבורים מעורפלים עתה זה הופך לרשמי • משרד המשפטים פרסם את להערות הציבור את התיקון שביצע משרד הפנים בתקנות התכנון והבנייה • המשמעות: הקבלנים יחוייבו לפרוש סיבים אופטיים בבניינים חדשים • הפרישה תתבצע לצד חוטי נחושת וכבלי קואקס

סיבים אופטיים | אילוסטרציה: PeterPhoto123, שאטרסטוק

מדינת ישראל מתקדמת בצעדי ענק לעבר פרישה כמעט מלאה של סיבים אופטיים למגזר הפרטי. במכות קטנות ומדויקות מתקדם משרד התקשורת לעבר היעד המבוקש – תקשורת מהירה בישראל. בשבוע שעבר חתמה מנכ"לית המשרד לירן אבישר בן-חורין היום על החלטה הקובעת חובת שיתוף של סיב אופטי בתוך בנייני מגורים קיימים ובכך הסירה חסם נוסף להאצת פרישת הסיבים במדינת ישראל. במקביל משרד המשפטים בשיתוף משרד הפנים, מפרסמים תקנות חדשות בתחום התכנון והבנייה לטובת התקנת תשתיות סיבים אופטיים בבניינים חדשים.

ההחלטה שנחתמה תאפשר לחברות התקשורת להימנע מפרישה כפולה, תפחית עלויות ותסיר חסמים הנדסיים בפרישת תשתית סיבים בתוך בניני מגורים קיימים. כך יתאפשר לייעל תהליכים על ידי מניעת השקעות כפולות וצמצום המטרד הציבורי ובמקביל לעודד את התחרות ולהפחית חסמי כניסה לשחקנים שיוכלו לספק שירותים איכותיים על גבי תשתית אינטרנט אולטרה מהירה.

250/200 סייד בר + קובייה

במשרד התקשורת מסבירים כי הקשיים המרכזיים לפרישת תשתית סיבים בבניני מגורים קיימים (במקטע אנכי) נובעים מכמה סיבות: ייחודיותו ההנדסית של כל בניין ושינויים שנערכו בבניין, אי קיומה של צנרת פנויה, פרישה בתוך בתי הדיירים עצמם, תצורת הצנרת הקיימת, קשיים שמעלים הדיירים וועדי בנין ועוד. בנוסף, עלויות העבודה לחיבור דירות המגורים לסיבים הן משמעותיות ומורכבות עקב שונות רבה בצנרת ובארונות התקשורת שהותקנו בעבר. 

דו משפחתיים וקוטג'ים – אאוט

התקנה שנחתמה לאחר שימוע של חברות התקשרות, קובעת הוראות שיאפשרו שימוש משותף בתשתית הסיבים האופטיים שתותקן בבניין על ידי מספר חברות התקשורת, דבר שיביא הן למזעור עלויות על ידי חיסכון בהשקעות כפולות בעלויות הפרישה ובתשומות העבודה, והן לצמצום המטרד הציבורי לדיירי הבניין, והכל תוך תגמול ראוי לחברת התקשורת הראשונה שתקים את התשתית.

בתקנות נקבע שכל חברת תקשורת הפורסת סיבים בבניין, תחויב לפנות לכל חברה אחרת בהצעה לעשות שימוש משותף בתשתית הסיבים שתפרוס בבניין. התשתית שתיפרס בבניין תהיה מבוססת רכיבים לא-ייחודיים מבחינה טכנולוגית כך שיתאפשר לעשות בהן שימוש בטכנולוגיות שונות ובטופולוגיות שונות. 30 ימים טרם תחילת העבודה, תפנה החברה הפורשת את הסיבים לכל החברות בהצעה לעשות שימוש משותף בתשתית ולחלוק בעלות הקמת תשתית הסיבים. החברות תידרשנה להשיב בתוך שלושה שבועות האם בכוונתן להשתתף בעלות.

Inner article

חברה שלא תיתן תשובה חיובית בזמן ותרצה להתחבר במועד מאוחר יותר, תצטרך לשלם עבור החלק היחסי ובמקביל יהיה עליו להתקין לוח מחברים אופטי משלה על מנת לעשות שימוש משותף בתשתית סיבים שפרשה החברה הראשונה. משרד התקשורת מחייב את החברות הפורשות סיבים אופטיים להקים מערכת מקוונת משותפת בתוך 60 יום מרגע החתימה. המערכת תעקוב אחרי הפניות של החברות אחת לשנייה ותתעד את האירועים עבור משרד התקשורת.

השימוש המשותף של חברות התקשורת בתשתית הסיבים האופטיים יפחית לדעת משרד התקשורת את העלויות וחסמי פרישה ובכך יגביר את קצב פרישת הסיבים, תוך כדי עידוד התחרות והגדלת סך התועלת המשקית. נציין כי בהגדרת בתים משותפים לעניין פרישת הסיבים נקבע, כי כל בית משותף הוא מעל חמש דירות. המשרד סבור כי אין מקום לקבוע חובה לעניין שימוש משותף בבניינים בני ארבע דירות ומטה משום שפרישה משותפת בבניינים אלה אינה יעילה כלכלית, ובהתאם לכך נקבע רף מינימלי של חמש דירות.

הפתרון לבניינים חדשים

בנוסף קידם המשרד יחד עם מינהל התכנון, משרד האוצר, ומשרד הבינוי והשיכון תיקון לתקנות התכנון והבנייה המחייב פרישה אנכית של תשתית הסיבים האופטיים בבנייני מגורים חדשים שייבנו בעתיד. התקנות אושרו במועצה הארצית לתכנון ובניה ביום 31 במרץ 2020 ופורסמו להערות הציבור. לאחר מכן יועברו לחתימת שר הפנים לצורך כניסתן לתוקף. 

בהודעת משרד הפנים נכתב – כך על פי 'גלובס', כי לפי נוסח התקנות הקיים כיום, תשתית התקשורת שמותקנת כיום בבניינים חדשים כוללת כבל קואקסיאלי (שמשמש לשידורי כבלים והלוויין) וכן תשתית תקשורת נוספת של כבלי נחושת שמשמשים לטלפוניה ולאינטרנט. תיקון זה נועד לקבוע הוראות לעניין הקמת תשתיות תקשורת מתקדמות של סיבים אופטיים בבניינים חדשים.

"תשתיות תקשורת מתקדמות מהוות רכיב מרכזי בפיתוח המשק והכלכלה. מחקרים רבים מראים כי פרישת תשתיות תקשורת פס רחב מתקדמות מובילה לגידול בתמ"ג, גידול בפריון, ולעלייה במדדים סוציו אקונומיים נוספים עבור כלל המשק. פיתוחים טכנולוגיים מאפשרים שדרוג ומיצוי היכולות של תשתיות התקשורת הקיימות, כאשר עיקר השדרוג מתבסס על קיצור 'לולאת הנחושת' הפרושה במקטע האחרון ברשת עד לבית הלקוח, ועל שדרוג טכנולוגי המתבטא בציוד הרשת המאפשר רמת שירות גבוהה יותר. על אף האמור, למקטע הנחושת מגבלות אינהרנטיות, ולכן רמות השירות המתאפשרות, כמו גם פוטנציאל השדרוג, עולים עשרות מונים כאשר מקטעי הנחושת מוחלפים במקטעי סיב אופטי".

הסיב האופטי – התפתחות טכנולוגית אדירה

בהודעה נכתב עוד כי "יתרונו של הסיב האופטי ביחס לכבלי נחושת כפול: ראשית, רוחב הפס שהסיב האופטי מאפשר למשתמש הקצה יכול להגיע ל-1Gbps ומעלה, בעוד שתשתית הנחושת בטכנולוגיית VDSL2 מאפשרת כיום לספק קצבים של עד Mbps100-200, לכל היותר.

"שנית, הקצב שמספקים כבלי הנחושת מושפע מאורך הכבל. ככל שהכבל ארוך יותר, הקצב המסופק למנוי נמוך יותר באופן משמעותי. סיב אופטי, לעומת זאת, לא סובל מהשפעות מרחק דומות. יתר על כן, בראייה צופה פני עתיד, קיימת מפת דרכים ברורה להתפתחות טכנולוגית על גבי סיב אופטי, וזאת בניגוד למפות הדרכים לטכנולוגיות מבוססות נחושת שאינן ודאיות. יתרונות נוספים של הסיב לעומת כבלים מתכתיים הוא בעלויות התחזוקה והתייעלות אנרגטית.

"תיקון התקנות נועד לקדם ולהאיץ את פריסת תשתיות הסיבים האופטיים בבניינים חדשים. מתוך ראייה עתידית, נכון לפרוש תשתית סיבים אופטיים כבר בעת הבנייה שכן יהיה בכך התייעלות משקית. בנוסף, התקנת תשתית הסיבים האופטיים בבנייני המגורים תסייע להסרת חסמי כניסה משמעותיים לנגישות הבניינים לתשתית הסיבים ותעלה באופן משמעותי, את היכולת של חברות התקשורת להציע שירותים מתקדמים על גבי תשתית הסיבים".

מנכ״לית משרד התקשורת לירן אבישר בן חורין: "שימוש מושכל ושיתוף בתשתית בבנייני מגורים קיימים יחסכו עלויות ומטרדים לתושבים ובמקביל יאיצו את תהליך פרישת הסיבים".

 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה