המלחמה בהון השחור: מכתבי תזכורת לנותני שירותים פיננסיים

נותני שירותים פיננסיים שלא דיווחו על עסקאות משמעותיות יידרשו לספק הסבר תוך 30 יום | על פי החוק עסקאות – או צבר עסקאות – של חמישים אלף שקלים בתוך 30 יום ללקוח אחד, או 120 אלף שקלים ללקוח ברבעון, חייבים בדיווח לפיקוח על נותני השירותים הפיננסיים | נותני השירותים שלא יספקו מענה, צפויים לקנסות וסנקציות כחוק

שירותי מטבע ושירותים פיננסיים | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90
יחידת הפיקוח והבקרה על נותני שירותים פיננסיים בחטיבת החקירות של רשות המסים, שולחת בימים אלו מכתבי תזכורת ואזהרה לנותני שירותים פיננסיים החייבים בדיווח לרשות המסים, בהתאם לפקודת מס הכנסה והתקנות, אשר לא הגישו חלק מהדיווחים הנדרשים מהם, או לא דיווחו כלל.

870/135 ליינר ארטקל

יובהר כי על אף שכותרת הוראת השעה היא "תקנות לעניין חלפני כספים" חובת הדיווח חלה על כלל הפעולות המבוצעות על ידי נותני שירותים פיננסיים המפוקחים על ידי רשות הפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כתיבת תגובה