המסמך ההיסטורי מימי אלטלנה לא יוצע למכירה פומבית

ארוכה הדרך למכירה: צו המעכב את מכירת מסמך ההסדר מימי אלטלנה שניתן בין יעקב מרידור לדן אבן ניתן בבית המשפט בעקבות בקשת פרקליטות מחוז חיפה • המסמך ההיסטורי הינו קניינה של מדינת ישראל ולצה"ל, ובעלי חשיבות לאומית ציבורית מהמעלה הראשונה, כחלק מפרשה היסטורית וערכו לא ישוער – טענה הפרקליטה וביהמ"ש נענה

טופס ההסדר שצורף לבקשת הפרקליטות | מתוך אתר האינטרנט של 'פעם שלישית'

בית המשפט השלום בחיפה (השופטת סיגלית מצא) נעתר לבקשה הדחופה של המדינה למתן צו מניעה ארעי האוסר למכור במכירה פומבית את טופס ההסדר המקורי שנוצר על רקע "פרשת אלטלנה" ההיסטורית בין מפקד צה"ל ומפקד כוחות האצ"ל באזור כפר ויתקין מיום 22.6.1948.

פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי הגישה באמצעות עורכת הדין עינת שטרמן-כהן לבית המשפט השלום בעיר בקשה דחופה למתן צו מניעה ארעי במעמד צד אחד האוסר על מר מרדכי אלון, תושב בנימינה גבעת עדה וכן על בית מכירות פומביות – "פעם שלישית"  או מי מטעמו למכור את טופס ההסדר בין מפקד צה"ל ומפקד האצ"ל באזור כפר ויתקין מיום 22.6.1948 עליו חתומים אל"מ דן אפשטיין (לימים דן אבן מפקד חטיבת אלכסנדרוני) שהיה מפקד כוחות צה"ל באזור כפר ויתקין ויעקב וינירסקי (לימים יעקב מרידור) שהיה מפקד כוחות האצ"ל באזור כפר ויתקין במכירה פומבית הצפויה להיערך היום בשעה 19:00, בבית המכירות "פעם שלישית" בבנימינה.

טופס ההסדר שצורף לבקשת הפרקליטות | מתוך אתר האינטרנט של 'פעם שלישית'

עו"ד עינת שטרמן-כהן ציינה בבקשה כי מדובר במסמך היסטורי מתקופה מכוננת ומפרשה מכוננת בתולדות מדינת ישראל, אשר נערך ונכתב על ידי מפקדים שפעלו מטעם צה"ל והאצ"ל, על ידי גורמים בכירים במערכת הביטחון והצבא. המסמך ההיסטורי הינו קניינה של מדינת ישראל ולצה"ל, ובעלי חשיבות לאומית ציבורית מהמעלה הראשונה, כחלק מפרשה היסטורית עליה דובר וידובר- "פרשת אלטלנה"- וערכו לא ישוער.

לדבריה, המסמכים ההיסטוריים אינם הרכוש הפרטי של מאן דהוא, לרבות ובפרט לא המשיבה, ואין למשיבה כל זכות למכרם בשוק החופשי או לבצע כל דיספוזיציה בהם במטרה להשיא מהם רווחים לעצמה ולמוכרים. בהקשר זה יצוין כי למדינה אינטרס עליון בשמירה על נכסיה וקניינה ובמיוחד על נכסים מהסוג דנן, והיא רואה בשמירה זו חלק בלתי נפרד מהנאמנות אותה היא חייבת כלפי הציבור והדורות הבאים. לפיכך, אי מניעה של המכירה הפומבית עלול לכרסם ביכולת המדינה להגן על קניינה ונכסיה, ולפגוע במורשתה התרבותית וההיסטורית – לטובת הציבור הישראלי, בדור הזה ובדורות הבאים".

 בית המשפט קיבל את בקשת המדינה ונתן צו האוסר מכירות המסמך עד למתן החלטה אחרת וקבע דיון במעמד הצדדים ליום 16/12/19.

כתיבת תגובה