המשקיעים גילו מחדש את מדדי המניות של השוק המקומי

סיכום המחצית הראשונה של 2022 בתעשיית הקרנות הפאסיבית בבורסה בתל אביב מגלה כי הביצועים העודפים של מדדי הבורסה בת"א בהשוואה למדדים מובילים בעולם, הביאו לגיוס של למעלה מ- 4 מיליארד ש"ח למניות המקומיות בחציון הראשון של 2022 | הציבור עבר במחצית 2022 להשקיע במדדי מניות רחבים על חשבון השקעה בסקטורים של הנדל"ן והפיננסים שהיו בולטים יותר במהלך 2022 | מדד ה- 500P&S עמד בראש טבלת המגייסים בקטגורית מניות בחו"ל עם גיוס של כ- 2.5 מיליארד ש"ח

הבורסה לניירות ערך | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

מהסיכום החצי שנתי בשוק תעשיית הקרנות הפאסיבית של הבורסה בת"א עולה, כי החציון הראשון של שנת 2022 התאפיין בעלייה חדה בציפיות האינפלציה, המלחמה באוקראינה, אשר הביאה לעלייה חדה במחירי הסחורות וגל של העלאות ריבית בארץ ובעולם.

למרות כל אלו, הבורסה בתל אביב המשיכה להפגין עוצמה ביחס למדדים המובילים בעולם וזכתה לגיוס מאסיבי של כספים בתעשיית הקרנות הפאסיבית בישראל. קטגורית התעשייה הפאסיבית על מניות ישראל מנהלת כ- 45.5 מיליארד ש"ח נכון למחצית הראשונה של 2022, וזאת בהשוואה לשנת 2021 בה ניהלה הקטגוריה כ- 45 מיליארד ש"ח וכ- 31 מיליארד ש"ח בשנת 2020. הרוב המכריע של הגידול בקטגוריה בשנים האחרונות הינו תוצאה של עליית ערך ופחות של גיוסים לאפיק השקעות זה. מנגד, במחצית הראשונה של השנה ניתן היה לראות שהמשקיעים גילו מחדש את מדדי המניות של השוק המקומי, שם נרשמו גיוסים של למעלה מ- 4 מיליארד ש"ח, בין היתר למדד הדגל, ת"א-125.

גידול חד במחזורי המסחר בקרנות הסל וקרנות החוץ, עם כ- 620 מיליון ₪ ביום במחצית הראשונה של 2022 וזאת לעומת כ- 452 מיליון ₪ בכל שנת 2021. הגידול במחזורי המסחר הושפע בין היתר כתוצאה מחוסר הוודאות בשווקים, אשר הובילו לגידול בסחירות בשווקים.

גידול חד נרשם גם בהשקעה של הציבור הישראלי במהלך המחצית הראשונה של שנת 2022 במדדים הרחבים בבורסה, דוגמת מדד ת"א-125 ומדד ת"א-90, אשר גייסו יחד מעל 3 מיליארד ש"ח. גל הירידות בשווקים הבינלאומיים ובישראל, הניע את המשקיעים להסיט​ את כספם למדדי מניות רחבים על חשבון השקעה בסקטורים של הנדל"ן והפיננסים שהיו בולטים יותר במהלך שנת 2021.

הציבור הרחב הגדיל באופן משמעותי גם את כמות העסקאות שבוצעו במהלך המסחר בבורסה, זאת בעקבות הקטנת גודל הפקודה המינימלי במסחר הרציף ל- 500 ₪ בחודש מרץ 2022. מהנתונים עולה כי חל גידול של פי 3 בהיקף העסקאות בשווי של 500 – 2,000 ש"ח, וגידול משמעותי במחזורי המסחר בעסקאות הקטנות. משקלן של הפקודות והעסקאות הקטנות גדל באופן מובהק ויצר מסחר ער בסכומים הנמוכים לכל סוגי המשקיעים. גם מספר העסקאות שבוצעו באמצעות מחוללי ציטוטים גדל פי 3 בטווח השווי של העסקאות שנבחן בין 500 – 2,000 ש"ח. במקביל למגמת העלייה הכללית במחזורי המסחר, מחזור המסחר בעסקאות הקטנות היה הכי גבוה לעומת שאר הקטגוריות שנבחנו וצמח מכ- 13 מיליון ש"ח ביום לכ- 36 מיליון ש"ח ביום.

מדד ה- 500P&S עמד בראש טבלת המגייסים בקטגורית מניות בחו"ל עם גיוס של כ- 2.5 מיליארד ש"ח והוא המגייס הגדול ביותר מתחילת השנה בקרב המדדים הזרים הנסחרים בבורסה בת"א. היקף הנכסים המנוהל על מדד זה עומד כ- 20 מיליארד ש"ח. גיוס הענק במדד מתכתב עם המגמה העולמית של צמיחת ההשקעות במדד ה- 500P&S ותואם את הביצועים הטובים של המדד לאורך זמן.

 

קטגוריית המניות בחו"ל בענף הקרנות הפאסיביות בישראל מנהלת נכון לסוף יוני כ- 50 מיליארד ש"ח, בהשוואה להיקף נכסים מנוהל של כ- 63 מיליארד ש"ח וכ- 52 מיליארד ש"ח בשנים 2021 ו- 2020 בהתאמה. גם בקטגוריה זו ניתן לראות את השינוי בטעמי המשקיעים, אשר הסיתו את כספם למדדי ה- P500&S ומדד הנאסדק 100 על חשבון מדדים תמטיים ומדדים סקטוריאליים.

בבורסה בת"א נסחרות כיום 39 קרנות חוץ של החברות הגדולות בעולם לניהול השקעות פאסיבי – בלקרוק, אינבסקו וליקסור, בהם דמי הניהול תחרותיים בהשוואה לדמי הניהול של המוצרים המקומיים. יחד עם זאת, היקף הנכסים בכל קרנות החוץ מסתכם בכ- 2.5 מיליארד ש"ח בלבד ונראה כי הציבור הישראלי עדיין לא נחשף מספיק למוצרי ההשקעה שמציעות הקרנות הזרות.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה