הקיפאון נמשך: ירידה של 15.9% במספר הדירות החדשות שנמכרו

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצטרפת לאוצר ומפרסמת היום על קיפאון מתמשך בשוק הנדל”ן * ב-12 החודשים האחרונים כשליש מהביקושים היו באיזור המרכז ורק 8% במחוז ירושלים* זינוק בבניה בקבוצות רכישה

דירות בבניה - מרים אלסטר פלאש 90

אחרי משרד האוצר גם בלמ”ס מציגים היום נתונים לא מעודדים על שוק הנדל”ן בחודשים האחרונים, ירידה משמעותית נרשמת בכל הקטגוריות, נתון מטריד נוסף ירידת ביקושים בערים שרחוקות מתל אביב. הנתונים המלאים.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות:

בשלושת החודשים האחרונים יולי-ספטמבר 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-10,000 יחידות, מתוכן כ-59% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-41%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-0.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, עלייה של 2.6%.
ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2016-ספטמבר 2017) נרשמה ירידה של 13.1% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

השינויים על פני זמן, ביישובים השונים, אינם אחידים. באוקטובר 2016-ספטמבר 2017 נרשמה בתל אביב ובירושלים הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות, כ-2,470 דירות (ירידה של 11%) וכ- 2,360 דירות (ירידה של 16%) בהתאמה. ירידה של כ-48% נרשמה בראש העין, כ-43% בהרצליה, כ-41% בחולון, כ-37% בעפולה וכ-33% ברחובות. לעומת זאת, בלוד נרשמה כמות מבוקשת של כ-1,040 דירות בהשוואה לכ-290 וכ-70 דירות בתקופות הקודמות עד ספטמבר 2016 ועד ספטמבר 2015, בהתאמה.

בנתיבות נרשמה כמות מבוקשת של כ-1,080 דירות לעומת כ-360 דירות בממוצע בכל אחת מהתקופות הקודמות, בקריית מוצקין נרשמה כמות מבוקשת של כ-1,280 דירות לעומת כ-440 וכ-210 דירות בתקופות הקודמות, בהתאמה, בבת ים נרשמה כמות מבוקשת של כ-590 דירות לעומת כ-315 דירות בממוצע בכל אחת משתי התקופות הקודמות ובנהרייה נרשמה כמות מבוקשת של כ-810 דירות לעומת כ-470 וכ-340 דירות בכל אחת מהתקופות הקודמות.

דירות חדשות שנמכרו בפועל:

בשלושת החודשים האחרונים יולי-ספטמבר 2017 נמכרו כ-6,140 דירות חדשות, ירידה של 6.1% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, עלייה של 1.7%  כ-28% מן הדירות החדשות בתקופה אוקטובר 2016-ספטמבר 2017 נמכרו במחוז המרכז, ואילו במחוז ירושלים נמכרו כ-7% בלבד
ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2016-ספטמבר 2017) נרשמה ירידה של 15.9% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

 

דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן:

מספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה) שהחלה בנייתן בחודשים יולי-ספטמבר 2017 היה גבוה ב-9.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, עלייה של 7.1%.
ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2016-ספטמבר 2017) נרשמה ירידה של 8.8% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

דירות בקבוצות רכישה
על פי נתונים מתוקנים, ב-12 החודשים האחרונים אוקטובר 2016-ספטמבר 2017, החלה בנייתן של כ-4,580 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 5.7 דירות שמכרו קבלנים, לעומת 12 החודשים הקודמים (אוקטובר 2015-ספטמבר 2016), בה החלה בנייתן של 3,340 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 9.3 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, בתקופה זו, נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,960 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 3.8 דירות שנבנו על ידי הקבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,190 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 4.0 דירות שמכרו קבלנים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה