הרכב האוטונומי ביצע תאונה: מי מתחייב בנזק?

במסגרת ההכנות למעבר לתחבורה חכמה הכוללת שילובם של רכבים אוטונומיים במערך התחבורה הישראלי, מפרסמת המחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה "קול קורא" לקבלת עמדות הציבור בנוגע למשטר הנזיקי והביטוחי המתאים לשימוש ברכבים אוטונומיים • במסמך שפורסם היום, תוארו הקשיים שמעלים המאפיינים הייחודיים של רכב אוטונומי בהקשר הנזיקי, ובהמשך לכך פורטו שאלות הנוגעות לאחריות בנזיקין ולביטוח נזקי גוף ורכוש שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים שבה היה מעורב רכב אוטונומי

אילוסטרציה: רינג' רובר ספורט אוטונומי | צילום: יח"צ רינג רובר חו"ל

משרד התחבורה פועל בימים אלו לקדם חקיקה המסדירה את השימוש ברכב אוטונומי לצורך ביצוע ניסויים ברכבים אלו, וכן לצורך הסדרת השתלבותם במערך התחבורה הכללי בישראל. בד בבד, הוקם במשרד המשפטים צוות בראשותה של עו"ד רני נויבואר מהמחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, לצורך בחינת המשטר הנזיקי והביטוחי המתאים לשימוש ברכבים אוטונומיים, כחלק מהדין הישראלי. בצוות משתתפים נציגי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

במסגרת עבודת הצוות נערכו ראיונות עם אנשי מקצוע ושיחות גורמים רלוונטיים מהציבור, ונאסף חומר אקדמי ומשפטי מרחבי העולם. היום הפיץ משרד המשפטים "קול קורא", על מנת לקבל את עמדת הציבור ביחס לשאלות המרכזיות שעלו במסגרת עבודת הצוות.

250/200 סייד בר + קובייה

כך למשל, בהיעדר נהג אנושי, עולה השאלה על מי מוטלת האחריות בגין פעולות הרכב ובגין חובת הביטוח המוטלת על משתמש או על מי שמתיר לאחר להשתמש ברכבו. כמו כן, בדיני הנזיקין יש להוכיח קשר סיבתי בין העוולה שאדם עשה לבין הנזק שגרם. בהקשר זה עולות מספר שאלות, ובהן כיצד מוכיחים את הקשר הסיבתי, האם יש מקום לבחון את הקשר הסיבתי של מי שתכנן את הרכב, האם זה מעשי ועוד.

עוד עלה בדיוני הצוות, כי במסגרת ההסדר החוקי הקיים היום, הולכי הרגל והנוסעים ברכב אינם נושאים באחריות כלשהי לתאונות הדרכים. מאחר שבעולם התקבלו דיווחים על התנהגות בלתי רציונלית של הולכי רגל ונהגים בסביבת רכבים אוטונומיים, יש לבחון האם פטור זה מאחריות רלוונטי גם בהקשר של רכבים אוטונומיים.

חושבים שיש לכם דעה שיכולה להועיל בנושא? ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים מזמינים את הציבור להביע עמדה בנוגע להסדרת תחום דיני הנזיקין והביטוח ביחס לרכבים אוטונומיים. את העמדות יש להגיש בכתב לצוות עד ליום 28.2.2021 באתר החקיקה הממשלתי או במייל [email protected].

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה