השכר הממוצע למשרת שכיר: 12,169 ש”ח

מפרוץ מגפת הקורונה, ניכרת התאוששות במשק אולם שוק העבודה הישראלי עדיין לא חזר לפעילות מלאה | בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו את נתוני סקר כח האדם בהשוואת המחצית הראשונה של חודש אוגוסט למחצית השנייה של חודש יולי, כמו גם את נתוני השכר של חודש יוני | מספר משרות השכיר בחודש יוני 2021 (3.672 מיליון) עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בחודש פברואר 2020 (3.781 מיליון) לפני פרוץ המגפה

תלוש שכר | צילום: Outcyber, CC BY-SA 4, ויקיפדיה

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו היום (חמישי) את נתוני סקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2021, לצד חישוב נתונים אלו לעומת המחצית השנייה של יולי 2021, בקרב בני 15 ומעלה.

מספר הבלתי מועסקים במחצית השנייה של חודש יולי עמד על 193 אלף איש, המהווים 4.6%, אל מול 5.3% שהם 222.1 אלף בלתי מועסקים בלתי מועסקים במחצית הראשונה של חודש אוגוסט.

250/200 סייד בר + קובייה

בנוסף, מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים עמד במחצית השנייה של חודש יולי על 228 אלף איש המהווים 5.5%, אל מול 259.6 אלף איש המהווים 6.2%.

ומספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים עמד במחצית השנייה של חודש יולי על 322.9 אלף איש המהווים 7.6%, לצד 349.6 אלף איש המהווים 8.1%.

שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה – 60.2% אל מול 60.1% במחצית השנייה של יולי 2021.

בנוסף פורסמו השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני, מהם עולה כי מספר משרות השכיר היה 3.672 מיליון. נתונים אלו משקפים עלייה של 6.1% לעומת יוני 2020 (3.459 מיליון) ועלייה של 3.4% לעומת מאי 2021 (3.552 מיליון). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,169 ש”ח. והשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 11,387 ש”ח.

יצוין כי נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלו אינם כוללים עובדים שנמצאים בחל”ת ועובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.

 

870/135 ליינר ארטקל

מנתוני מספר משרות השכיר בחודש יוני 2021 לעומת מאי 2021. ניתן לראות כי בחודש יוני 2021 העלייה הגדולה ביותר במספר משרות השכיר הייתה בענף שירותי אירוח ואוכל – 14.6% ובענף אמנות, בידור ופנאי – 11.3%. ענפים אלו היו הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה, ולאחר תום הסגר השלישי שחל בינואר 2021 ניכרת בהם התאוששות.

בנוסף ניתן לראות מנתוני מספר משרות השכיר החודשי הממוצע  בשנים 2020-2021. ניתן לראות כי מפרוץ מגפת הקורונה, ניכרת התאוששות במשק אולם שוק העבודה הישראלי עדיין לא חזר לפעילות מלאה – מספר משרות השכיר בחודש יוני 2021 (3.672 מיליון) עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בחודש פברואר 2020 (3.781 מיליון) לפני פרוץ המגפה.

עוד דווח כי בחודש יוני 2021 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.341 מיליון משרות שכיר (63.8% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 12,489 ש”ח. והשכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 25,232 ש”ח, עלייה של 3.0% לעומת יוני 2020 (24,502 ש”ח). מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 342.5 אלף, עלייה של 1.3% לעומת חודש מאי 2021 (338.2 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.3% מכלל משרות השכיר במשק. כאשר בחודש מאי 2021 מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.5%.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה