ועדת הכלכלה אישרה תקנות להגנה על רוכשים מריבית פיגורים

ועדת הכלכלה אישרה תקנות חדשות להגבלת ריבית הפיגורים | כזכור לפי הצעתו של שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, תוגבל הריבית שקבלן יכול לדרוש מרוכש במידה ואיחר במועד התשלומים | הריביות עד כה יכלו להגיע גם ל-45%

ריבית על משכנתא | צילום: unsplash.com

במסגרת חוזי המכר, קובע המוכר – או הקבלן, בדרך כלל – ריבית פיגורים בשיעור גבוה, ולעתים בלתי סביר, אותה צריך לספוג רוכש דירה כאשר הוא מאחר במועד התשלום שנקבע בחוזה.

לממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון הוצגו בעבר מקרים בהם רוכשים נאלצו לשלם עשרות אחוזים של ריבית פיגורים. כך לדוגמא – נמצא חוזה מכר אשר קבע כי ריבית הפיגורים תעמוד על 0.1% ליום בנוסף לריבית הנהוגה בבנק הפועלים – דבר אשר מעמיד את שיעור הריבית לרוכש על כ-45%.

250/200 סייד בר + קובייה

על רקע תופעה זו, הציג המשרד תקנות חדשות בנושא, במטרה להגן על רוכשי הדירות ולקבוע כי ריבית הפיגורים שמוכר רשאי לדרוש תוגבל, כך שהחל מכניסת התקנות לתוקף ישנן שתי אפשריות להגדרת ריבית הפיגורים המרבית וזאת בהתאם לקיומו או אי קיומו של חשבון ליווי.

בעסקת מכר בה קיים חשבון ליווי המשמש להפקדת תשלומי הקונה לפי חוזה המכר- ההגבלה תהיה הריבית שקבע התאגיד הבנקאי לפי הודעת השינויים האחרונה שפרסם לפני תחילת החודש שבו נכרת החוזה;

בעסקה בה לא קיים חשבון ליווי המשמש להפקדת תשלומי הקונה לפי חוזה המכר- שיעור הריבית הצמודה בצירוף הפרשי הצמדה.

לאחר אישור ועדת הכלכלה שדנה בתקנות, בימים הקרובים הן יובאו לחתימת שר הבינוי והשיכון, וייכנסו לתוקף תוך 30 יום ממועד הפרסום בקובץ התקנות. כמו כן, יצוין כי התקנות יחולו רק על חוזים שיחתמו לאחר כניסת התקנות לתוקף.

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין: "אנחנו ממשיכים במגמה של הגנה על רוכשי הדירות ומתן וודאות ושקיפות. כפי שאמרתי מיום כניסתי לתפקיד, ואנו עמלים על נושאים רבים נוספים כמו חוק המכר הנמצאים בשלבים שונים של הכנה ובכוונתי להמשיך לפעול בנושא ולהגן על רוכשי הדירות אל מול חלק  מהיזמים והקבלנים שפועלים באופן לא מידתי. אני רוצה להודות לוועדת הכלכלה ולעומד בראשה חה"כ מיכאל ביטון על פעילותו לקידום תקנות אלה"

Inner article

 

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אביעד פרידמן: "אני שמח שהצלחנו להעביר את התקנות אשר מהוות חלק אחד מתוך פאזל הנוגע להגנה על רוכשי דירות בישראל. אני מודה לצוותים המקצועיים ממשרדי, משרד המשפטים, משרד האוצר ובנק ישראל שהיו שותפים לתהליך".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה