זירוז נוסף לנקודות הזיכוי להורים לילדים בחינוך מיוחד

הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים: יוכלו לקבל החזר מס מבלי להציג את החלטת הוועדה ברשות המקומית שקבעה זכאות לחינוך מיוחד | עד כה, קיבלה רשות המסים מידע רק על שנת 2020, אך עתה כל המידע בידי הרשות | מתברר כי ריבוי סוגי תבניות ההחלטות של ועדות האפיון והזכאות – הקשו על ההורים בגשת בקשות ההחזר

גן ילדים מונטוסורי | צילום: ביזנעס

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הזכאים לשתי נקודות זיכוי לפי סעיף 45(א) לפקודת מס הכנסה, לא יידרשו עוד לצרף לבקשות להחזר מס עותק מהחלטה של ועדת אפיון וזכאות או ועדת השמה מהרשות המקומית, הקובעת להם זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי.

כעת, משהושלם המהלך והתקבל מידע גם לגבי שנים קודמות, יכולים גם הורים שהיו זכאים להטבה החל משנת 2016 ואילך אך לא מימשו את זכאותם לבקש החזר מס, בצירוף טופס הבקשה לזיכוי ממס בגין קרוב עם מוגבלות (116 א') לבקשה להחזר מס או בכל דרך אחרת מפורטת.

כתיבת תגובה