חוק ההסדרים: ממתי יקבלו הלקוחות דיווח חודשי על ריביות ועמלות?

ועדת הכלכלה קיימה דיון נוסף בפרק הבנקאות בחוק ההסדרים – לקוחות יקבלו דיווח חודשי על עמלות החל מעוד כחצי שנה ועל ריביות החל מעוד שנה | הח"כים דרשו: בנק ישראל יגביר את הפיקוח על העמלות ויוכל לתת עיצום כספי של 750 אלף שקל במקרים בהם בנק יגבה עמלה גבוהה יותר מהתעריף שלו או ממה שסוכם עם הלקוח

מכשיר אוטומטי בבנק | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, המשיכה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את פרק ז' מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2023-2024 (חוק ההסדרים), העוסק בנקאות ואשראי. בפתח הישיבה ציין היו"ר ביטן כי שוחח עם המפקח על הבנקים בעניין העמלות, והוא הבטיח לו טיפול בנושא והידוק הפיקוח.

נציגת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, גרניט אופק, אמרה כי ההצעה שלהם היא להרחיב את סמכויות המפקח להטיל עיצומים כספיים במקרים של הפרות ספציפיות. אופק הסבירה כי כיום המפקח יכול להטיל עיצום רק על תעריפון שקבע הנגיד בכללים, והכוונה היא לתקן את החוק כך שתהייה סמכות להטיל עיצומים גם על חריגה מהתעריפונים שהבנקים עצמם קבוע או גביית סכום גבוה יותר ממה שהוסכם עם הלקוח. סכום העיצום צפוי לעמוד על 750 אלף שקלים לכל הפרה.

250/200 סייד בר + קובייה

כזכור, הצעת החוק נועדה להגביר את השקיפות בעמלות כך שללקוח יימסר מידע מידי חודש. בעקבות הדיון הקודם הוחלט שהלקוחות יקבלו שתי הודעות בחודש, אחת על סכום העמלות והריביות ששילמו על ניהול חשבון בנק, והודעה נוספת על עמלות וריביות המשכנתה. במהלך הדיון הוסכם כי ההוראה לשלוח מידע על עמלות תיכנס לתוקף בעוד כחצי שנה, וההוראה באשר לריביות תיכנס לתוקף בעוד כשנה.

בנוסף ייקבע כי כללי נגיד בנק ישראל לחישוב עמלות הבנקים לא יתייחסו לעמלות מינימום, והבנקים יצטרכו להודיע על כך ללקוחות, שכן הדבר עלול לפגוע בצרכנים שאינם מודעים לאפשרות של הבנק לגבות עמלה נמוכה מהמינימום. כמו כן מוצע לבטל את ההוראה בעניין צמצום מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי של הבנקים הגדולים ועוד. כמו כן יצטרכו הבנקים להודיע לבנק ישראל במקרה שסירבו לפתוח חשבון לחברת פינטק.

ח"כ דוד ביטן ביקש לדעת כיצד ניתן יהיה לברר פרטים על המידע, אם סניפים נסגרים ואי אפשר להשיג את הבנק. ח"כ דנינו הוסיף: "צריך שיהיה עם מי לדבר בצד השני". אופק השיבה כי יש הנחיות של בנק ישראל בעניין מתן שירות וישנה הוראה נוספת שתיכנס לתוקפה בינואר הקרוב, שקובעת עקרונות למתן שירות אפקטיבי יותר.

במהלך הדיון עלתה שאלה באשר להגבלה שקיימת כיום על הבנקים, המונעת מהם לפנות ללקוחות שהנפיקו כרטיס חוץ בנקאי במשך 45 ימים ולהציע להם הצעה מתחרה. נציג בנק לאומי, ברי רוזנברג, אמר כי צריך להסתכל מצד טובת הלקוח וטובתו היא שיוכל לקבל הצעות מתחרות ולהוריד מחירים. לטענתו, הארכת הגנות הינוקא לחברות כרטיסי האשראי בחמש שנים נוספות תפגע בלקוחות. נציגת משרד האוצר, אביגיל פלג, אמרה כי הגנת הינוקא הזו אושרה לאחרונה בוועדת הכספים לאחר שנדונה שוב.

עם זאת, היו"ר ביטן אמר כי הוא בעד הביטול של הגנת הינוקא בעוד שנתיים, כדי לאפשר תחרות על הלקוח. פלג ציינה כי האוצר מתנגד לכך וביקשה דיון נוסף. יו"ר פורום מחוללי תחרות, רועי פולקמן, אמר כי המבחן אם יש תחרות הוא לא לפי משך הזמן אלא לפי נתחי שוק. לדבריו, כשתהייה תחרות אפשר יהיה לשנות את זה. היו"ר ביטן ביקש לבחון את הנושא עד לישיבה הבאה. בנוסף ביקש היו"ר ביטן מהאוצר ובנק ישראל לבחון כיצד נותנים כסף זול גם לחברות האשראי החוץ בנקאי, כדי שיוכלו להתחרות באשראי שנותנים הבנקים.

Inner 620/130

כתיבת תגובה