חיזוק ל’ויקטורי’: ‘מיטב דש’ העמיק את אחזקותיו

מיטב דש הפך לבעל ענין בויקטורי ומחזיק 5.7% • בעלת עניין נוסף בויקטורי היא כלל ביטוח המחזיקה 15.2% וזאת לצד עשרות גופים מוסדיים נוספים המחזיקים פחות מ-5% בחברה

סניף של ויקטורי | צילום: יח"צ

ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת”א: וקטר), הפועלת כרשת שיווק קמעונאי בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט ומציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית בסביבת כל אחד מ-51 סניפיה ברחבי הארץ, מדווחת על כי בית השקעות מיטב דש הפך לבעל עניין בחברה עם החזקה של 5.7%. מיטב דש מצטרף לכלל ביטוח המחזיקה בחברה 15.2% זאת לצד עשרות גופים מוסדיים נוספים המחזיקים פחות מ-5% בחברה.

לאחרונה דיווחה ויקטורי על תוצאות שיא ברבעון השני של 2019: המכירות לרבעון השני של 2019 הסתכמו לשיא של 447 מיליון שקל, עליה של 6.5%, בהשוואה לכ-420 מיליון שקל ברבעון המקביל 2018. הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון גדל בכ-2.2%, בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון המקביל אשתקד. הפדיון הממוצע למ”ר במהלך הרבעון עמד על כ-8.2 אלפי ש”ח למ”ר לעומת פדיון ממוצע של כ-8.3 אלפי ש”ח למ”ר ברבעון המקביל אשתקד. הפדיון הממוצע למ”ר בחנויות זהות במהלך הרבעון עמד על כ-8.5 אלפי ש”ח למ”ר, לעומת פדיון ממוצע של כ-8.3 אלפי ש”ח למ”ר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2019 הסתכם לשיא של 112.5 מיליון שקל, עליה של 4.3% בהשוואה ל-104.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2018. שיעור הרווח הגולמי עלה לראשונה לרף של 25.2% מהמכירות.

הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות (הכנסות) אחרות הסתכם לשיא של 16.2 מיליון שקל, עליה של 38.1% בהשוואה ל-11.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות (הכנסות) אחרות עלה ל-3.6%, בהשוואה לשיעור של 2.8% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי לתקופה הסתכם ל-8.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי בתקופת הדוח עמד על 1.9%, בהשוואה ל-2.0% בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הנקי הושפע לשלילה מיישום תקן IFRS16, שבניטרולו הרווח הנקי הסתכם ל-10.6 מיליון שקל, עליה של 23.7%.

ביום 27 באוגוסט 2019, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 5 מיליון שקל ששולם ביום 17 בספטמבר 2019. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד בסך 5 מיליון שקל שחולק בחודש אפריל 2019

Inner article

מתחילת השנה, החברה דיווחה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 45.2 מיליון שקל.

יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר ליום 30 ביוני 2019 הסתכמה בכ-78 מיליון שקל. הנזילות הגבוהה מאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לנצל הזדמנויות ולהרחיב את פעילותה.

ההון העצמי, נכון ליום 30 ביוני 2019 עמד על 260.6 מיליון שקל, המהווה 21% מהמאזן. השינוי בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הנקי השוטף של החברה למול דיבידנד ששולם בסך 5 מיליון שקל.

ויקטורי מפעילה כיום 50 סניפים, לאחר שפתחה סניף בחדרה לאחר מועד הדוח. החברה מעריכה שסניף נוסף בחדרה וסניף במודיעין יפתחו במהלך שנת 2019 והסניפים בצמח, כפר יונה ובאר יעקב יפתחו ללקוחות במהלך שנת 2020. החברה ממשיכה לבחון את המשך הרחבת הרשת באמצעות רכישת פעילות מרכולים ברחבי הארץ.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע”מ פועלת כקבוצה בתחום השיווק הקמעונאי והסיטונאי בתחום המזון בישראל, באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט. ויקטורי מפעילה היום 50 סופרמרקטים (לא כולל הסניף האינטרנטי), המשתרעים על שטחי מכירה של למעלה מ-54.4 אלפי מ”ר בפריסה ארצית. בעלי השליטה בחברה הם חיים רביד, המכהן כסמנכ”ל כספים, אייל רביד, המכהן כמנכ”ל החברה ואברהם רביד, המכהן כסמנכ”ל פיתוח עסקי. צביקה ברנשטיין – רו”ח ועו”ד, מכהן כיו”ר הדירקטוריון של החברה. משרדי ההנהלה של ויקטורי נמצאים ביבנה.

אייל רביד, מנכ”ל ויקטורי: “אנו שמחים כי בית השקעות מוביל כמיטב דש הפך לבעל עניין ורואים בכל הבעת אמון חד משמעית בפוטנציאל העסקי של הרשת. אנו ממשיכים לצמוח והצגנו לאחרונה תוצאות שיא ברבעון השני של 2019 ומשוכנעים כי מגמה זו תמשיך גם ברבעונים הקרובים. הנזילות הגבוהה ותזרים המזומנים שלנו מאפשרים לנו לממש אסטרטגית צמיחה גם באמצעות רכישת רשתות מתחרות או סניפים בודדים, זאת לצד פתיחת סניפים באזורים חדשים”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה