יבוא הסיגריות ממשיך לזנק, התאוששות ביבוא כלי רכב

נתוני המגמה במסגרת סקירת יבוא מוצרים בני קיימא – אוגוסט 2020, של רשות המסים מצביעים על תחילתה של התאוששות ביבוא כלי רכב פרטיים • יבוא סיגריות ממשיך לעלות: בחודש אוגוסט 2020 נרשמה עליה של ב- 22.3% לעומת אוגוסט אשתקד • עליה של 22.1% בהכנסות ממס על סיגריות • ההכנסות מיבוא טבק לגלגול בעליה של 51.3% כתוצאה מהעלאת מס הקניה בפברואר

סיגריות במתקני המכירה | צילום: ביזנעס

רשות המסים סוקרת יבוא מוצרים בני קיימא – אוגוסט 2020.

בגזרת יבוא כלי רכב עולה, כי בחודש אוגוסט 2020 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 18,225 לעומת 15,836 כלי רכב באוגוסט 2019. העליה בשיעור של 15.1% מוסברת ע"י יבוא כלי רכב נמוך באוגוסט 2019 עקב הקדמת היבוא במרץ 2019 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019.

בהשוואה ליבוא ממוצע בחודש רגיל, זוהי כמות נמוכה של כלי רכב פרטיים. עם זאת, כמות זו גבוהה לעומת יולי 2020 ונמצאת במגמת עליה. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 645 כלי רכב לעומת 730 כלי רכב באוגוסט 2019, ירידה של 11.6%.

870/135 ליינר ארטקל

נתונים על ייצור מקומי של דלקים מוצגים עד חודש יולי 2020 הואיל וחברות הדלק נדרשות בדווח חודש לאחר סיום החודש המדווח, ייצור בנזין וסולר נמצא בירידה בחודש יולי בשיעור של 9.1% ו- 12.0% בהתאמה. גם במצטבר בייצור דלק נרשמה ירידה של 15.1% ו- 12.1% בהתאמה. הירידה נובעת מצמצום הפעילות של המשק החל מחודש מרץ וטרם חזרתו המלאה לשגרה.

Inner 620/130

כתיבת תגובה