ירידה חדה בתוצאות נבחני ביקורת בראיית חשבון

מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מועד אביב 2018 ואלו כללו ירידה חדה בהצלחות • רק 34% מהנבחנים עברו אותה • המועצה הביעה דאגה נוכח התוצאות • "מחסור הולך וגובר בתחום ראיית החשבון"

מחסור חמור במבקרים חשבונאיים. ביקורת | shutterstock

ביום 2.8.2018 נערכה בבנייני האומה בירושלים בחינת ההסמכה בכתב של מועצת רואי חשבון בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות. בחינה זו היא הבחינה הסופית השנייה (לצד הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת שציוני הנבחנים בה פורסמו בתחילת השבוע).

48% מכלל הנבחנים אשר ניגשו לראשונה לבחינה עברו אותה בהצלחה. מדובר בשיעור מעבר נמוך ביחס למועדים קודמים בבחינה זו (כך למשל, במועד סתיו 2017 עמד שיעור המעבר הכולל על 68%, במועד אביב 2017 עמד שיעור המעבר על 58% ובמועד אביב 2016 על 63%).

apps-box

שיעור המעבר הנמוך מגיע לאחר שגם בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, שתוצאותיה פורסמו בתחילת השבוע, בלט שיעור מעבר נמוך. יצוין כי רוב מכריע ממי שניגשו לראשונה לבחינה זו ניגשו גם לבחינה האמורה בחשבונאות פיננסית מתקדמת. בעוד שביחס לבחינה בחשבונאות פיננסית נבדקו על ידי המועצה טענות מצד הנבחנים (טענות שנדחו על ידי המועצה לאחר בדיקתן), ביחס לבחינה זו בביקורת לא נתקבלו כל טענות, אך שיעור המעבר הנמוך חזר על עצמו באופן מובהק. במועצת רו"ח הביעו דאגה נוכח התוצאות, בייחוד על רקע המחסור ההולך וגובר במתמחים איכותיים עליו מדווחות פירמות ראיית החשבון בארץ, והשאיפה לעודד השתלבותם של צעירים מוכשרים נוספים במקצוע.

בנוסף יצוין, כי בדומה למספר הנבחנים הנמוך יחסית בבחינה בחשבונאות פיננסית, גם בבחינה זו בביקורת נרשמה ירידה משמעותית במספר הנבחנים. מגמת הקיטון במספר הנבחנים משקפת את מגמת הקיטון במספר הנרשמים ללימודי חשבונאות במוסדות הלימוד השונים.

לבחינה ניגשו 842 נבחנים ונבחנות. כאמור, מדובר במספר נמוך יחסית ביחס למועדים קודמים. (לשם השוואה, במועד סתיו 2017 ניגשו 1225, במועד אביב 2017 ניגשו 1075, במועד סתיו 2016 ניגשו 1404, אביב 2016 1074)

מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר: אוניברסיטת בן גוריון (כ- 80% מקרב הבוגרים שניגשו לראשונה לבחינה עברו אותה בהצלחה), אוניברסיטת תל אביב (כ-68%) והאוניברסיטה העברית (כ-55%).

482 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה (כ-57% מקרב כלל הנבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 48%.

כ- 42.7% (360) מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השנייה או יותר. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 16.6%.

שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 34%.

Noam1 – Inner

כתיבת תגובה