כך תמסה המדינה את הישראלים שמרוויחים כסף בחו"ל

הוועדה לרפורמה במיסוי הבין-לאומי בישראל הגישה את המלצותיה למנהל רשות המסים | הקץ לתכנוני המס? ברשות המיסים מבקשים לחוקק נהלי מיסוי בינלאומי על ישראלים השוהים בחו"ל | בין היתר תכלול הרפורמה המסתמנת: דיווח על נכסים ו'מס יציאה' שיבטיח את תשלום המס בעת היציאה מהארץ – למרות הדיחוי שיתקבל | ומי יזכה להקלות?

יו"ר הוועדה לרפורמת המס הבינלאומי, רולנד עם-שלם מגיש את הדו"ח למנהל רשות המסים, ערן יעקב | צילום: דוברות

הוועדה לרפורמה בתחום המיסוי הבין-לאומי הגישה את מסקנותיה למנהל רשות המסים בישראל, ערן יעקב.

הוועדה מונתה על ידי יו"ר הרשות, מתוך רצון ליעל, לפשט ולייצר ודאות בתהליכים כגון קביעת מקום המושב של יחידים וחברות, חישוב מס יציאה לעוזבים את הארץ, מנגנוני ההקלה ממסי כפל, הטבות לעולים ותושבים חוזרים, מיסוי הכנסות ודיבידנדים שהופקו מחוץ לישראל, מיסוי פעילות של תושבי חוץ בישראל, מיסוי תושבי ישראל שהם בעלי השליטה בחברות זרות והתאמת המערכת בישראל לסטנדרטים בינלאומיים של מאבק בתכנוני מס והגברת השקיפות בין מדינות.

250/200 סייד בר + קובייה

זאת, במטרה לצמצם מצבים של כפל מס, מחד, ולמנוע תכנוני מס הגורעים הכנסות מקופת המדינה, מאידך.

Inner article

עיקרי ההמלצות:

  • קביעת מקום המושב של יחיד: הוועדה ממליצה לקבוע חזקות חלוטות בדין, אשר בהתקיימן, יקבע אם יחיד הינו תושב ישראל או תושב חוץ.
  • הועדה ממליצה לשנות את סעיף מס היציאה בדרך שימשיך לאפשר לנישום ליהנות, בנסיבות מסוימות, מאפשרות דחיית תשלום המס עד למועד המימוש בפועל של הנכסים אך יחד עם זאת יבטיח את אכיפת תשלום מס היציאה, בין היתר באמצעות דיווחים וערבויות שידרשו מהנישום. כמו כן, הועדה המליצה על הוראות אנטי תכנוניות נוספות אשר מטרתם למנוע תכנוני מס שבאמצעותם נישום יעזוב את ישראל במטרה לחסוך מס במכירה העתידית ו/או יקטין את השווי של אותם נכסים לפני מכירתם בפועל.
  • הוועדה ממליצה גם להרחיב את חובות הדיווח הקיימות על מנת להגביר שקיפות ולקבל כלים שיאפשרו להילחם בתכנוני מס אגרסיביים.
Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה