ככה אכפנו: המשפטנים מספרים על ייעוץ החקיקה

מחלקת ‘ייעוץ וחקיקה’ עוסקת בין היתר בגיבוש עמדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה המוגשות לבתי המשפט; חברוּת בפורומים ממשלתיים קבועים בתחום המשפט; ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בהליכי החקיקה בכנסת; ייזום, גיבוש וליווי הליכי חקיקה מטעם משרד המשפטים ומענה לפניות ציבור • הגיע הזמן שתקבלו סיכום

היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט | צילום: יהונתן סינדל, פלאש 90

כחלק מהגברת הגברת השקיפות והנגשת מידע לציבור על אודות פעילותם של גורמים ממשלתיים בכלל, וגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה בפרט מפרסם משרד המשפטים דו”ח סיכום שנתי של ייעוץ וחקיקה לשנת 2018. 

למחלקה לייעוץ וחקיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד רז נזרי, יש שני תפקידים מרכזיים: ליווי משפטי של הכנת החקיקה בממשלה ובכנסת וייעוץ משפטי לממשלה ולרשויות ציבוריות נוספות. בעניינים אלה פועלת משפטני ייעוץ וחקיקה מתוך מגמה להבטיח שמירה על עקרונות היסוד של המשפט הישראלי ועקרון שלטון החוק בראשם.​​

ייעוץ וחקיקה עוסקת בין היתר בגיבוש עמדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה המוגשות לבתי המשפט; חברות בפורומים ממשלתיים קבועים בתחום המשפט; ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בהליכי החקיקה בכנסת; ייזום, גיבוש וליווי הליכי חקיקה מטעם משרד המשפטים; מענה לפניות ציבור.

כמו כן אחראים בייעוץ וחקיקה לגיבוש הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והשתתפות בכתיבת הנחיות פרקליט המדינה; ייצוג מדינת ישראל בפורומים משפטיים בין-לאומיים; ליווי משפטי של הליכי משא ומתן להתקשרויות באמנות בין-לאומיות; ייעוץ וסיוע משפטי לממשלה ומשרדי הממשלה לצורך קידום מדיניות הממשלה; כתיבת חוות דעה לשר המשפטים בעניין הצעות חוק פרטיות שעולות לוועדת השרים לענייני חקיקה ומהווים מוקד הכרעה במחלוקות משפטיות בין-משרדיות.

זכורה שלא לטובה המחלקה למשפט ציבורי-מנהלי והעומדת בראשה דינה זילבר שבעזרת אחריותה על תחום התמיכות, ובעזרת ‘אסדרה וליווי משפטי של מתן התמיכות הכספיות על ידי כלל משרדי הממשלה’ היא הובילה אג’נדה משלה בכל הקשור לנושא הדרת נשים במרחב הציבורי, ואסרה מתן תמיכה כספית לאירועים המתקיימים בהפרדה.

כעניין שבשגרה, פונים גורמים רבים במשרדי הממשלה אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה לקבל את חוות דעתו המשפטית ואת מעורבותו וסיועו בקידום המדיניות הממשלתית. חלק ניכר מהפניות מועבר לטיפול ייעוץ וחקיקה, אשר מטפלת בהן בשיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים ועם הלשכות המשפטיות. הפניות עוסקות בשאלות משפטיות המתעוררות במסגרת הליכי חקיקה, ובשאלות משפטיות המתעוררות במסגרת פעולות מנהליות שוטפות של הממשלה ורשויות שלטון אחרות, ושאלות נוספות. 

במהלך שנת 2018 הועברו לטיפולה של ייעוץ וחקיקה למעלה מ-2000 פניות בנושאים משפטיים שונים אשר התקבלו מהציבור, חברי כנסת, עמותות וגורמים שונים. פניות אלו מגוונות באופיין. חלקן מתריעות על קשיים ושגיאות בפעולת הרשויות, בחלקן מבקש הציבור להציע הצעות ייעול והצעות לקידום חקיקה, ועוד.

מעורבות בהליכי חקיקה            

תפקידה של ייעוץ וחקיקה הוא ללוות את הלשכות המשפטיות במשרדי הממשלה בהליך החקיקה של הצעות חוק ממשלתיות, משלב פרסום תזכיר החוק ועד להשלמת הכנת הצעות החוק לקריאה שניה ושלישית בכנסת. עיקר מעורבותם של משפטני ייעוץ וחקיקה נעשית לאחר שהתקבלו הערות הציבור בנוגע לתזכיר החוק ובטרם הבאתו של התזכיר כטיוטת חוק לאישורה של ועדת השרים לענייני חקיקה.     

בשנת 2018 הונחו על שולחן הכנסת 107 הצעות חוק ממשלתיות, 127 תזכירי חוק הופצו להערות הציבור ונחקקו 92 חוקים שמקורם בהצעת חוק ממשלתיות.

משרד המשפטים מוביל בין משרדי הממשלה בכמות הצעות החוק: הופצו להערות הציבור 27 תזכירי חוק של משרד המשפטים, 32 הצעות חוק ממשלתיות הונחו על שולחן הכנסת ונחקקו 30 חוקים שמקורם בהצעת חוק ממשלתית. משרד האוצר במקום השני עם 15 הצעות חוק, אחריו בהפרש ניכר משרד הפנים עם 7 הצעות חוק, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי 6 הצע”ח, רוב המשרדים האחרים הניחו 2-4 הצעות חוק בלבד במהלך שנת 2018.         

Inner article

בנוסף, מתרחשת בכנסת מגמה המוגדרת פעמים רבות כהפרעה בכנסת ה-20 הוגשו 5,997 הצעות חוק פרטיות רק 4% מהן אושרו 246 חוקים. במהלך שנת 2018 נכתבו על ידי ייעוץ וחקיקה חוות דעת ביחס ל-547 הצעות חוק פרטיות שהועלו לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

תפקידיו השונים של היועץ

החוק מעניק ליועץ המשפטי לממשלה סמכות ייחודית – לצורך מילוי תפקידו כמייצג האינטרס הציבורי – להתייצב להליכים משפטיים שהמדינה אינה צד להם ולהשמיע את דברו, במקרים שבהם ראה כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או עניין ציבורי מושפעים או כרוכים בהליך מסוים.

בשנת 2018 השתתפו משפטני ייעוץ וחקיקה בגיבושן של 60 עמדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה שהוגשו לבתי המשפט השונים מכוח פקודת ההתייצבות.

כך לדוגמה, הוגשה לביהמ”ש העליון עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, שלפיה צרכנים ישראלים יוכלו לתבוע בבית משפט בישראל את אתר hotels.com, וזאת על אף שבתקנון האתר נאמר כי תביעות יוגשו בארה”ב ויתבררו לפי הדין המקומי. בעמדה נאמר, כי היועץ המשפטי לממשלה סבור שמדובר בהתניה מקפחת בחוזה אחיד, ומשכך דינה בטלות ואין בקיומה כדי לשלול את ההתדיינות המשפטית בישראל.

החוק גם מעניק ליועץ המשפטי לממשלה תפקיד ייחודי וסמכות להתנגד להסדר פשרה המוגש לבית המשפט במסגרת תובענות ייצוגיות, ככל שהוא סבור שההסדר אינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי קבוצת הנפגעים שבשמם מוגשת התובענה הייצוגית. 

בשנת 2018 הועברו לבחינת ייעוץ וחקיקה 187 הסדרי פשרה. הוגשו לבתי המשפט 37 התנגדויות ו–67 הערות להסדרי פשרה.

כך למשל, היועץ המשפטי לממשלה החליט להתייצב בהליך ולהגיש עמדה מטעמו, המתנגדת לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הטעיה בנוגע לתרופה המיועדת לטיפול בחולים הסובלים מתת-פעילות של בלוטת התריס (פרשת האלטרוקסין). בין היתר, היועמ”ש עמד על כך שההסדר אינו עולה בקנה אחד עם התפקיד החשוב של התובענה הייצוגית, במתן מענה ראוי הן לצורך בפיצוי הניזוקים, והן להכוונת התנהגות הגורמים הפועלים בשוק התרופות בעתיד.

בייעוץ וחקיקה מועסקים כ-271 עובדים, מהם כ-161 משפטנים. בקרב המשפטנים מועסקים 107 נשים ו-54 גברים. בקרב העובדים המשפטנים, 47 עובדים הינם בעלי תואר ראשון, 103 עובדים הינם בעלי תואר שני ו- 11 הינם בעלי תואר שלישי.

יהודה ושומרון בהמתנה לשינוי

מעיון בעיקרי תכנית העבודה לשנת 2019 של המחלקות השונות ניתן אולי לראות טביעת אצבעות של איילת שקד והסממנים הימניים בממשלה. בתכניות העבודה לשנת מוזכר שוב ושוב אזור יהודה ושומרון בנושאים שונים: ריכוז עבודת השוואת החקיקה בין ישראל לאיו”ש על ידי עריכת יום עיון למשפטנים ממשרדי ממשלה רלוונטיים להכרת הדין באיו”ש ולמנגנוני השוואת החקיקה; מיפוי פערי חקיקה קיימים בין ישראל איו”ש בחקיקה שבאחריות משרד המשפטים וסיוע למשרדי הממשלה הרלוונטיים במיפוי פערי חקיקה בהתאם לצורך; 

בנוסף ניתן למצוא תכנית עבודה להעמדת כלים משפטיים לסיוע ביישום מדיניות הממשלה בתחום ההתיישבות וטיפול משפטי בחקיקה שנוגעת לתכנון ובניה ומקרקעין ביהודה ושומרון.

ככלל, תכנית העבודה לשנת 2019 כוללות טיפול בסוגיות משפטיות רבות. חלק מהם עוסקות בתחום ההתחדשות העירונית, ובהן: בחינת הקמת ערכאה לבתים משותפים, טיפול בסוגיית דייר סרבן במיזמי פינוי בינוי, קידום תיקון איחוד וחלוקה בעניין התחדשות עירונית וטיפול בחסמים משפטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

כתיבת תגובה