כמה לירות ישלם מורה דרך מתחזה אם ייתפס על-ידי הרשויות?

הצעת חוק שתעלה היום לדיון בוועדת השרים לחקיקה אמורה לתת מענה למורי הדרך המתחזים שפועלים בישראל, חלקם הגדול במטרה להשחיר את פניה של ישראל. אגודת מורי הדרך: החוק לא עודכן כבר ארבעים שנה”

מדריך תיירים. אילוסטרציה. למצולם אין קשר לידיעה. צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90

היום (א) תדון ועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק שתחמיר את הענישה למורי דרך מתחזים. את ההצעה יזמה חה”כ טלי פלוסקוב (כולנו) וחתומים עליה חמשה-עשר חברי כנסת מרוב הסיעות בכנסת.

פלוסקוב מסבירה: “למורי הדרך בישראל יש משמעות אדירה במאבק על דימויה של ישראל בעולם. לצערי כיום, יש תופעה בה אנשים אשר מתחזים למורי דרך מוסמכים, מציגים מציאות מעוותת לתיירים שמגיעים לישראל. אנחנו מפסידים פעמיים: פעם אחת מכך שלוקחים את העבודה למורי הדרך המוסמכים אשר עברו קורס של משרד התיירות, ופעם שנייה מכך שמופצות עובדות שקריות לגבי ישראל. הצעת החוק שהגשתי באה להחמיר את הענישה למתחזים ולאפשר אכיפה אפקטיבית”.

sorek-box

התיקון נדרש לנוכח הקנס המגוחך שמוטל על מורי דרך מתחזים כפי שמספר בני כפיר יושב ראש אגודת מורי הדרך: “הצעת חוק שירותי התיירות לא עודכנה כבר ארבעים שנה והקנס הנקוב בה הוא בלירות… כולם מבינים שצריך להצעיד התיירות קדימה ומי שמצעיד בפועל את התיירות קדימה הם מורי הדך. חוק שקובע למורי דרך מתחזים קנס של 20 אלף לירות, היה צריך להשתנות מזמן”. כפיר קורא לשרים להצביע בעד הצעתה של פלוסקוב.

כיום פועלים בישראל כ-5,000 מורי דרך מוסמכים. חוק שירותי תיירות קובע כי בישראל יפעלו אך ורק מורי דרך בעלי רישיון. קבלת רישיון מחייבת השתתפות בקורס בפיקוח משרד התיירות אשר בסיומו נדרשים המועמדים לעבור בחינות הסמכה. בדברי ההסבר להצעת החוק, כותבת פלוסקוב כי בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה רחבה של מתחזים למורי דרך – לאנשים הפועלים בניגוד לחוק המתחזים למורי דרך מבלי שהוסמכו לכך, קל וחומר ללא ידע מקצועי כנדרש בהתאם לחוק. תופעה זו גורמת לפגיעה תדמיתית בישראל ואף מנוצלת על ידי גורמים שונים להסברה אנטי-ישראלית. כמו כן רמת הדרכה בלתי מקצועית גורמת לפגיעה בתיירות ככלל, בתיירות הפנים בישראל בפרט, בייחודו של מקצוע מורי הדרך, ובכלכלת ישראל.

אמנם נכון שמשרד התיירות מתמודד עם התופעה באמצעות מבצעי אכיפה, בהם נבדקות תעודות מורי דרך מחשש לזיוף. באחרונה נתגלו תעודות הדרכה מזויפות ומחזיקיהן צפויים לכתבי אישום פליליים. בין היתר נתפסה בשער יפו מדריכה יוונייה שעבדה מספר שנים ללא רישיון. מדריך קוריאני שעבד מספר שנים בארץ נתפס במהלך מבצע בנצרת, ומשפחה מרוסיה שעבדו כמדריכים נתפסה והתגלה כי היא שוהה בארץ ללא אשרת שהייה.

הצעת החוק החדשה מתקנת את חוק שירותי התיירות וקובעת כי שיעור הקנס בגין התחזות יוגדל ויעמוד על 5,000 שקל לאדם פרטי ו-50 אלף שקל לתאגיד. כמו כן, יוכפל משך זמן המאסר הקבוע בחוק ויעמוד על שנת מאסר.

בארגון מורי הדרך מעריכים כי היקף הנזק הישיר הנגרם למורי הדרך המורשים בעקבות פעילותם של מורי דרך מתחזים עומד על כ-1.5 מיליון שקל בשנה. בנוסף, קופת המדינה מפסידה אף היא כתוצאה מכך.

inner

כתיבת תגובה